Her præsenteres H.C. Andersens skuespil Mulatten (1840) på tysk, gengivet som facsimiler fra H.C. Andersen. Sämtliche Werke. Vom Verfasser besorgte Ausgabe, Lorck, Leipzig 1853, bd. 7, s. 135-204 (Pudsigt nok findes den danske original på en tysk hjemmeside: Universitätsbibliothek Kiel). Jesper Brunholm Scharff har stået for scanning og finpudsning af facsimiler samt teknisk tilrettelæggelse, Johan de Mylius har skrevet forord på tysk og dansk, og Lars Bo Jensen har skrevet dette. God fornøjelse.

Dette netsted er, ligesom en række andre initiativer på netstedet, udviklet i anledning af H.C. Andersens 200-års dag i 2005 og muliggjort af økonomisk støtte fra HCA2005 Fonden. Projekterne er koordineret med andre Andersen-projekter fra Odense Bys Museer og Det Kongelige Bibliotek.

Sider / Seiten:

Der Mulatte. Romantisches Drama in fünf Acten – Einleitung

Johan de Mylius 2005

Es ist eine oft wiederholte Auffassung, Andersen habe aus seinen vielen Theaterstücken nur Ärger gehabt. Er sei kein Dramatiker und hätte besser das Stückeschreiben liegen lassen.

Es ist aber eine Tatsache, dass Andersen nicht nur Enttäuschungen, sondern auch Erfolge, zuweilen sogar grosse Erfolge mit seinen Theaterarbeiten erlebt hat. Nicht zuletzt auf dem völkischen Theater Casino (ab 1849), aber auch auf dem Königlichen Theater in Kopenhagen.

Von Kindheit auf war Andersen vom Theater verzaubert, und sein ganzes erwachsenes Leben hindurch hat er für das Theater geschrieben: Vaudevillen (eine Modegattung in Pariser Art, vom Chefideologen der Kopenhagener Intellektuellen der 1820er und 1830er Jahre, Johan Ludvig Heiberg, als Spitzengattung des Dramas ins Feld geführt), Librettos für Singstücke und Opern, Komödien, Tragödien, Traum- und Märchenspiele, Possen, Satiren und Schauspiele schlechthin. Etwa 30 Stücke im Ganzen, auch Übersetzungen und Bearbeitungen umfassend.

Einer seiner grösseren Erfolge war das "romantische Drama" Der Mulatte (dän.: Mulatten), zwischen April 1838 und Februar 1839 geschrieben und mit Erstaufführung am 3. Februar 1840 auf dem Königlichen Theater in Kopenhagen, wo es 21 Aufführungen fand. Bald wurde dieses Schauspiel auch in Stockholm und Malmö (in Schweden) aufgeführt, sowie auch in Odense und ringsum in Dänemark von umherreisenden Theatergesellschaften. Auf dem Theater Casino fand Der Mulatte zwischen 1868 und 1875 zehn Aufführungen.

Der Mulatte ist ein grossangelegtes Drama in fünf Akten, in stimmungsgemäss wechselnden Versmassen geschrieben. Als Vorlage hat Andersen eine Novelle von der französischen Schriftstellerin Fanny Reybaud benutzt: "Les épaves" (gedruckt in Revue de Paris im Februar 1838 unter dem Namensversteck H. Arnaud).

Wenn Andersen das Stück "romantisch" nennt, ist diese Bezeichnung nicht im Sinne der früheren Romantik zu verstehen, sondern eher als Ausdruck des eben in diesen Jahren modernen Interesses an Exotik. Die Handlung spielt auf Martinique mit Sklavenaufstand und Sklavenmarkt als farbenreichen und spannungserregenden Elementen. Dazu kommen soziale, psychologische und sexuelle Konflikte. Kurz: ein hochdramatisches Theaterstück mit inneren und äusseren Qualitäten.

Es ist zugleich ein zentraler Text in Andersens Dichtung. Horatio, der Mulatte, ist ein Aussenseiter, weder schwarz, noch ein angehöriger der weissen Oberschicht. Er besitzt den "inneren Adel" oder den "Adel des Geistes", der so oft von Andersen in seinen Werken dem gebürtigen, priviligierten Adel gegenübergestellt wird. Horatio hat das soziale Stigma, mit dem auch Andersen selbst sein Leben lang zu kämpfen hatte (besonders in seinem Verhältnis zum kulturell dominanten Bildungsbürgertum und zu gewissen Vertretern des Adels in Dänemark). Horatio ist auch ein im Sinne der Zeit "interessanter" Charakter (d.h.: kompliziert, problembeladen, dunkel und deshalb faszinierend). Dazu kommt hier die Mischung von sozialem Konflikt, Sexualität und aufstrebender Geistigkeit.

Eigentlich müsste das Stück in Zusammenhang mit Andersens zweitem Roman, O.Z. (dän.: 1836, de.: 1837) gelesen werden. Der Roman und das "romantische" Drama sind Gestaltungen derselben Konflikte und Stimmungen, typische Werke der konfliktbeladenen frühen Modernität der 1830er Jahre - in der dänischen Literatur wie auch bei Andersen selbst.

Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter

Johan de Mylius' forord til Mulatten s. 515f i Mylius: HCA – et livs digtning, Aschehoug 2005:

Tæt beslægtet med romanen O. T. fra 1836 er skuespillet Mulatten fra 1840. Romanen og skuespillet handler begge om pariaen, der er udenfor. Otto Thostrup er blevet student og er på vej op i samfundshierarkiet, føler, at han nu tilhører "åndens adel", at han er sit eget stamtræ. Men han er født i Odense Tugthus og bærer dets brændemærke i kødet. Mulatten Horatio er hverken en af de hvide eller en af de sorte slaver. Han er midt imellem og udenfor. Han er frigiven, han har en europæisk dannelse (fra et ophold i Paris), han tilhører ogsa den "åndens adel", som Otto Thostrup og Andersen selv regnede sig for at være en del af. Men Horatio bliver klemt i en konflikt mellem slaveejerne og de oprørske sorte, og til det kommer ogsa en erotisk/seksuel konflikt. Slaveejerens myndling og hans kone forelsker sig begge i mulatten, den unge pige, Cecilie, på et åndeligt plan, konen, Eleonore, rent seksuelt.

Stykkets sammenkædning af social og seksuel konflikt og med en dampende sensuel kulisse gør det til et højdepunkt inden for den moderne, litterære strømning, som man senere har kaldt romantismen: fascinationen af det forbudte, det grænseoverskridende, "det interessante".

Horatio er på mange måder et talerør for Andersen selv, også når han i stykkets første akt i en stor monolog afromantiserer Cecilies forestillinger om digteren og dennes position i forhold til publikum. Horatios ord om digteren, at "han spreder lys, men står dog selv i skygge", tangerer den Lucifer-myte, som Andersen ofte selv brugte om digteren, men her med det "interessante" halvlys. Digterens lidelsesfyldte og udsatte position. En paria, der gør krav på "åndens adel".

Stykket, der har en fransk novelle som inspirationskilde, skulle have haft premiere d. 3. december 1839. Men på grund af Frederik VI's død måtte premieren skydes til d. 3. februar. Bogudgaven kom to dage efter. Stykket blev en af Andersens store succeser. På Det Kgl. Teater gik det 21 gange i hans levetid, foruden at det spilledes i Sverige og rundt om i Danmark af omrejsende teaterselskaber.

Og så gav stykket også Andersen en pæn indtægt: hen ved 1.000 rdlr., en sum, der gjorde det muligt for ham at rejse ud på en stor Europa- og orientrejse. Så Mulatten blev både kulminationen på de afgørende gennembruds- og etableringsår og afsættet for en ny vending i Andersens liv og forfatterskab.

Links

Bibliografisk

Mulatten blev opført første gang på Det kongelige Teater 3. februar 1840. Stykket udkom på tryk 5. februar 1840 (Samlede Skrifter IX, s. 303). Det var tilegnet Kong Christian den Ottende med en strofe; "Med Mildhed lytted' Du til denne Sang". Den kostede 80 skilling. Anmeldelser: P.L. Møller i Berlingske Tidendes Søndagsblad 8. marts 1840, Nr. 10. Dagen nr. 29, 4. februar 1840, Fædrelandet 16. februar 1840, nr. 70, s. 435, Kjøbenhavns Morgenblad nr. 6, 9. februar 1840, 24, Portefeuillen for 1840, 1. bd, 7. hæfte, 16. februar 1840, s. 161.
Kilde: Birger Frank Nielsen: Digterens danske Værker 1822-1875 (1942), nr. 368.