Konferencer 2005

I 2005 afholdtes en række seminarer, konferencer o.a. om H.C. Andersen over hele verden.

Konferencer i H.C. Andersen-Centrets regi

H.C. Andersen-Centret afholdt den fjerde internationale HCA-konference, Hans Christian Andersen between children's literature and adult literature på Syddansk Universitet i Odense 1.-5. august 2005. Konferencesproget var engelsk, se derfor den engelske version for yderligere information. Konferencens foredrag skal ligesom de tidligere konferencers (se nedenfor) udgives i bogform.

Her er publiceret indlæg fra verdens første H.C. Andersen-konference, der blev afholdt i 1991, samt fra den følgende konference i 1996.

Fordi indlæggene er værdifulde som inspirationskilder for H.C. Andersen-forskning og -studier rundt om i verden og stadig er hyppigt efterspurgte, har vi valgt at bringe dem på vores hjemmeside, hvor de blandt andet er blevet forsynet med en søgemaskine.

Indlæggene fra de to første konferencer blev udgivet i bogform i hhv. 1993 og 1999, men er meget vanskelige at opdrive nu – ikke mindst i udlandet. H.C. Andersen-centret har sammen med Syddansk Universitetsforlag udgivet indlæg fra konferencerne på Odense Universitet i hhv. 1991 og 1996 i bøgerne Andersen og Verden (1993) og Hans Christian Andersen. A Poet in Time (1999) samt, i samarbejde med Brigham Young University, indlæggene fra den tredie konference i Snowbird, Utah, USA juni 2000 i bogen H.C. Andersen. Old Problems and New Readings (2004). Indlæggene fra Andersen og Verden og A Poet in Time er publiceret her på netstedet.

Web-udgivelsen af konferenceindlæggene er en del af vores satsning på at skabe web-ressourcer til støtte for forskning og studier i H.C. Andersen. Der er en oversigt over sådanne ressourcer på forsiden af sektionen for forskning og studier.