This page is designed to display reviews selected in subpages of Contemporary reviews, e.g. Reviewed works in alphabetical order, or in the index of works. If no particular review is selected, the first review of the first collection of tales is displayed:

Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn 1835

Reviewed in

Søndagsblad.

Reviewer

Bagger, Carl

Published

17/5/1835.

Reviewed works

Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835.

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Hans Christian Andersens first booklet of fairytales ("The Tinder Box", "Little Claus and Big Claus", "The Princess on the Pea" and "Little Ida's Flowers"), published 8 May 1835, was first reviewed in A. P. Liunge's aesthetic weekly paper Søndagsblad (Sunday's Letter). The review was anonymous, but is meant to be written by Carl Bagger (cf. Erling Nielsen: »Eventyrenes modtagelseskritik« in vol. 6 of H. C. Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, Copenhagen 1990).

Hr. H. C. Andersen har i disse Dage udgivet første Hefte af en Samling »Eventyr, fortalte for Børn.« Ligesom de fleste foregaaende Arbeider af den ærede Forfatter, bærer ogsaa dette et stærkt Præg af Originalitet; Stilen er ypperlig beregnet paa at fængsle Barnets Opmærksomhed og fortræffeligt klinger det belærende: »for« som ofte forekommer i de Sætninger, der slutte de enkelte smaa Afsnit. – Ved at kaste et Blik saavel paa dette lille Arbeide, som paa de mange andre gode æsthetiske Produktioner, der i den senere Tid ere fremkomne fra forskjellige Hænder, kan man ikke andet end glæde sig ved den frodige Blomstren, som hersker i den poetiske Deel af vor Litteratur og som staaer i en saa stærk Modsætning til andre aldeles nøgne Grene paa det store Kundskabens Træ.