Dato: 24. maj 1878
Fra: Georg Brandes   Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Sprog: dansk.

Berlin, Zelten 16.

24. Mai 78

[...]

Læser De Andersens nu udkommende Breve? Det er dog egentlig rent galt at udgive Sligt. Man maa jo gyse for at hvert Brev man skriver engang vil blive fundet og givet i Trykken, og det som her uden al Kritik. Men Brevene ere lærerige ja typiske som Producter af en Aand, der absolut og udelukkende var opfyldt af sig selv og ikke havde en eneste aandelig Interesse. Og saa er det rent forfærdeligt som hans Ry stiger ham til Hovedet. Han har slet ingen anden Maalestok for Værdien end Ry og Ros. Gudskelov der gives andre. Jeg glæder rmig over at føle det i mig i den senere Tid, da mit Navn møder mmig i alle fremmede (franske, engelske) Tidsskrifter og jeg endelig smager lidt af den Andersenske Hæders Sødme, men det var dog den rene Rædsel at gaae op i Sligt.

[...]

Med venligst HIlsen til Deres Hustru og Søn

Deres

Georg Brandes

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost