Dato: 10. juli 1869
Fra: Georg Brandes   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

10. Juli 1869

Kjære Hr. Etatsraad!

De er den Skribent af alle, som har gjort Kritiken mest Uret, understøttet alle vulgære Fordomme imod den, bragt den i Ringeagt og Vanry.

For mig er Kritiken en Videnskab og Lidenskab, og jeg indbilder mig naturligvis som alle Mennesker, at alle Andre maa kunne see det Fortræffelige i min Metier.

Jeg har i Ill.Tid. for imorgen begyndt en lille Række Artikler om Deres Eventyr. Jeg beder Dem ikke bedømme dem, førend De har læst dem tilende, og hvis De seer at jeg ikke har hævnet paa Dem for Deres mange onde Ord om Kritiken, troe en Smule godt om den æsthetiske Videnskab og ikke glemme den Godhed, de tidligere har vist

Deres meget ærbøidge og hjerteligt

hengivne Kritikus

G. Brandes

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter