Dato: 8. februar 1878
Fra: Georg Brandes   Til: Bjørnstjerne Bjørnson
Sprog: dansk.

In den Zelten 16. Berlin N.W.

8 Febr. 78.

[Om J. P. Jacobsen ...]

Tænk Dem en stille taus jydsk Bondesøn ... og om ham troer De han er dannet gjennem franske Malerier. Han kjendte omtrent ingen, da han skrev M.G. Nei er han dannet af nogen, da af to meget lidt franske Poeter, Andersen og B. Bjørnson, især den sidste, hvad han ogsaa altid selv har sagt. ...]

[Morten Borup påviser i en note hertil: "Jacobsen sier i sitt brev til G. Brandes 2/5 1877 akkurat det motsatte: &min stil staar i et langt nærmere Forhold til H. C. Andersens Æventyr end til Bjørnson'"

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost