Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Symbol, død, kristendom, grav

Beskrivelse af dette motiv: Kors er det mest centrale kristne symbol. Det henviser til lidelseshistorien, Kristi død på korset, og til hans genopstandelse fra de døde. Korset knytter sig derfor til døden og offeret, men også til det guddommeliges endegyldige sejr over døden og det onde. På graven symboliserer korset derfor ikke kun død, men også det at være indviet til kristendommen og til sjælens (og kødets) genopstandelse. I rituel sammenhæng anvendes kors ved gudstjeneste og dåb, og den troende kan gøre korsets tegn for sig i forskellige sammenhænge.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.