Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Indvielse, initiation er en del af: Ritual

Nøgleord:

Overgang, ritual

Beskrivelse af dette motiv: Indvielsesritualer forvandler personer til indviede, og de bliver således medlemmer, del af et fællesskab. Kristen dåb gør et menneske til medlem af det kristne fællesskab, vielse vier en til ægtefællen med religiøse bånd. I eventyret "Venskabs-Pagten" vies to unge mænd til hinanden ifølge en græsk tradition.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.