Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Kerub er en del af: Engle

Se også Paradisets (Edens) Have, Syndefald, Kundskabens træ, Adam og Eva

Beskrivelse af dette motiv:

Keruber er mytologiske, overnaturlige væsener med vinger. De vogter Gud og helligdomme mod de vanhellige. I Bibelen hører man om keruber i forbindelse med Edens Have, som keruber blev sat til at vogte mod indtrængen af de forjagede mennesker efter syndefaldet:

"Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ"

1. Mosebog 3,24

Keruber optræder også i omtalen af Pagtens ark (2. Mosebog 25,18-20 samt 37,7-9), i forbindelse med det allerhelligste (1. Kongebog 6, 23-35) og i Ezekiels Bog 10. Ezekiels beskrivelse er den mest detaljerede og har påvirket eftertiden, herunder evangelisterne, mest.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.