Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Helligånden

Nøgleord:

Højtid, kristendom, helligånd

Beskrivelse af dette motiv:
"Pinse: Græsk pentakostê, "den 50." (dag efter påske). I det gamle Israel var pinsen forbundet med hvedehøsten, i jødedommen blev dens væsentligste indhold erindringen om lovgivningen på Sinaj. For de kristne er pinsen rammen om fejringen af, at apostlene fik meddelt helligånden og dermed fik kraft til at gå ud i verden og forkynde det kristne evangelium. Pinsen blev ved siden af julen og påsken den tredje store højtid."

Helligåndens udgydelse satte apostlene i stand til at tale andre sprog, så de kunne udbrede kristendom som et universelt budskab. Pinsen er altså begyndelsen på den kristne mission eller kirkens fødselsdagsfest

Kilde: Gads Religionsleksikon, 1999.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.