Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Nadver er en del af: Ritual

Nadver dækker bl.a. over: Offer

Se også Messe, gudstjeneste

Nøgleord:

Sakramente, det sidste måltid, nadverkalk, alter, kristi legeme, kristi blod

Beskrivelse af dette motiv: Nadveren er den kristne menigheds rituelle fællesmåltid. Jesus indstiftede ifølge Det Nye Testamente dette sakramente den sidste aften, han var sammen med sine disciple. Nadveren har historisk rod i både de hellenistiske mysteriemenigheders fællesmåltider og i det jødiske påskemåltid. Den kristne nadver er således både et ritual, der gentager Kristi offer (Kristus som det kristne "påskelam") og giver menigheden skæbnefællesskab med Kristus i hans lidelse, død og genopstandelse. Kilde: Gads religionsleksikon, 1999.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.