Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Helligånden er en del af: Gud

Se også Dåb, Jesus Kristus, Jomfru Maria, Pinse

Nøgleord:

Ånd, Gud, treenighed, kristendom

Beskrivelse af dette motiv:

Helligånden er i kristendommen en betegnelse for Guds kraft, som den virker i menneskers liv. I skabelsesberetningen får mennesket del i Guds ånd, idet Adam får indblæst livskraft af Gud.

I det nye testamente spiller helligånden en afgørende rolle i forbindelse med Jesus: hans undfangelse sker ved helligånden, derfor forblev hans moder jomfru. Også ved hans dåb og hans død optræder helligånden.

Helligånden er ifølge kristen dogmatik en del af treenigheden, der udgøres af Gud, Jesus Kristus og helligånden.

Treenigheden og helligånden var emner, hvor Andersens religiøse anskuelser adskilte sig fra hans ven Ingemanns. De to lå iøvrigt hinanden nær, i en usædvanlig kristendom, der på flere måder ikke stemte overens med den officielle danske kirke. I modsætning til Ingemann kunne Andersen ikke godtage det mystiske kristne dogme om Guds treenighed og talte aldrig om helligånden. Gud var ifølge Andersen én, og Jesus var et udvalgt menneske.

Se også Allah.

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.