Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Skæbnegudinde er en del af: Guder, ånder og dæmoner

Nøgleord:

Skæbne, liv, livstråd

Beskrivelse af dette motiv: Skæbne som en overjordisk kraft og bestemmelse i tilværelsen er ofte personificeret. I græsk mytologi er der foruden de straffende erynier tre græske skæbnegudinder: Klotho, der spandt livets tråd, Lachesis, der udmålte livstrådens længde, og Atropa, der skar tråden over.

Oversigt