Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Vand, sang, spil

Beskrivelse af dette motiv: Nøkken er ifølge folketroen et overnaturligt væsen, der holder til i åer, elve og søer, hvor det lokker mennesker til med sit spil. Kan have skikkelse af menneske eller hest, jvf. Flemming Hovmanns kommentar i bd. 7 af H.C. Andersens eventyr, Dansk Sprog- og Litteraturselskab / Borgen 1990, s. 101. Nøkken er nært beslægtet med åmanden og havfolk.

Oversigt