Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Magi dækker bl.a. over: Mirakelmiddel, Renselse med vand

Oversigt

Eventyrene er sorteret efter årstal. Tallene foran titlerne angiver antallet af motivets forekomster i teksten.