Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 483 - 487, årene 1845 - 1846 Næste 5 »
483.

I Jenny Linds Album. (Folkesangen har en Verden inde).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 99-100, med 1 Illustration. (Radering af A. Melbye, Chemitypi af Lund). (Saml. Skr. XII, 253 - Nr. III af Stambogsblade).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

484.

I Maleren Melbyes Stambog. (Skal Mindets Blomst paa Lierets Elv).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 100. (Saml. Skr. XII, 253-4 første Linier udeladt - Nr. IV af Stambogsblade).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

485.

I Maleren Gertners Stambog, (ved at see hans Portrait af Thorvaldsen). (Hans rige Aand i Værker Danmark arver).

Trykt i Gæa, æsthetisk Aarbog. 1846, 100. (Saml. Skr. XII, 286 - Nr. 20 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/395)

486.

Den lille Pige med Svovlstikkerne. (Saml. Skr. XIII, 333).

Trykt i Dansk Folkekalender for 1846. Udgivet af Fred. Frølund. (Udkom December 1845), 133-135, med Illustration af Lundbye. (Tegningen har tidligere været anvendt som Illustration til en Artikel: Gjør vel, naar du giver, trykt i Flinchs Almanak eller Huuskalender, 1. Fortsættelse 1843, 73).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/451)

1846

487.

Liden Kirsten, / originalt, romantisk Syngestykke i een Act. / Af / H. C. Andersen. / Musik af J. P. E. Hartmann. / - / Personerne (5 Tekstlinier).

Hæfte uden særskilt Titelblad med dobbeltspaltet Tekstkolonne, foroven paa første Side er trykt ovennævnte Overskrift, forneden paa sidste Side er anført: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. - Tekst: 8 Sider. - Pris 12 Sk. (Udkom 12. 5. 1846). Opført første Gang paa Det kgl. Teater 12. 5. 1846. (Saml. Skr. X, 271).
Anm.: Berlingske Tidende 13. 5. 1846, Nr. 109. - Flyvepostens 14. 5. 1846, Nr. 110. - Fædrelandet 23. 5. 1846, Nr. 121, 961. - Kjøbenhavnsposten 25. 5. 1846, Nr. 118.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/316)

« Foregående 5 nr. 483 - 487, årene 1845 - 1846 Næste 5 » top Top