Søgeord: tante + tandpine. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 33 resultater.

Tante Tandpine (Saml. Skr. XV, 285). p. 57

Udgivet 23. november 1872
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1027
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1018
[Informationer opdateret d. 8.9.2003]

Nye / Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen / - / Tredie Række. Anden Samling. / - / Kjøbenhavn / - / C. A. Reitzels Forlag. / 1872.

Smudstitelblad: Nye Eventyr og Historier af H. C. Andersen. Tredie Række. Anden Samling. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. - Tilegnelsesdigt: Rolighed (Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden) - S. [V]-VII. (Saml. Skr. XV, 317). - Tekst: 73 Sider. - Indholdsfortegnelse. S. [75]. - 8vo. - Pris 48 Sk. (Udkom 23. 11. 1872).
Anm.: Berlingske Tidende 28. 11. 1872, Nr. 279. - Dagbladet 9.12. 1872, Nr. 292. - Dagens Nyheder 24. 11. 1872, Nr. 319. - Dags-Telegrafen 16. 12. 1872, Nr. 342. - Folkets Avis 5. 12. 1872, Nr. 330. - For Romantik og Historie,9. Bind, 1872, 664. - Fædrelandet 4. 12. 1872, Nr. 283. - Illustreret Tidende , Nr. 689, 8. 12. 1872. - Nær og Fjern, Nr. 22, 1. 12. 1872, 267.

Indhold.

1024. Hvad gamle Johanne fortalte (Saml. Skr. XV, 249). p. 1
1025. Portnøglen (Saml. Skr. XV, 264). p. 23
1026. Krøblingen (Saml. Skr. XV, 276). p. 41
1027. Tante Tandpine (Saml. Skr. XV, 285). p. 57

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1965/8, 1970/304, 1971/129, 1971/145, 1971/18, 2000/135, 2006/64, XVIII-11, Anm.: A-693e, A772, A923)

Udgivet 23. november 1872
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1023
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1024
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

H. C. Andersens / nye Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Tredie Bind. / Med 110 Illustrationer. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1874.

Smudstitelblad: H. C. Andersens nye Eventyr og Historier. Tredie Bind- Titelblad: (ovenfor beskrevet).

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / Efter Originaltegninger af Lorenz Frølich. / Femte Bind. / Med 110 Illustrationer. / Nye Eventyr og Historier. / III. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / Thieles Bogtrykkeri. / 1874.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Femte Bind. Nye Eventyr og Historier. III. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 340 Sider. - Indholdsoversigt over 1.-5. Bind. S. [341-342]. - 8vo. - Pris 2 Rd. - (Udkom 20. 12. 1874). 1. Bind udkom 1870, se Nr. 1007. - 2. Bind udkom 1871, se Nr. 1013.
Anm.: Berlingske Tidende 11. 1. 1875, Nr. 8. - For Romantik og Historie, 14. Bind. 1875, 108-109. - Fædrelandet 23. 12. 1874, Nr. 299. - Det nittende Aarhundrede. 1874-75, 393. Illustreret Tidende Tillæg til Nr. 796, 27. 12. 1874. - Nær og Fjern, Nr. 129, 20. 12. 1874.

Indhold.

Gudfaders Billedbog (se Nr. 967). p. 1
Laserne (se Nr. 981). p. 48
Vænø og Glænø (se Nr. 930). p. 51
Hvem var den Lykkeligste? (se Nr. 969). p. 55
Dryaden (se Nr. 978). p. 63
Hønse-Grethes Familie (se Nr. 993). p. 99
Hvad Tidselen oplevede (Se Nr. 994). p. 121
Hvad man kan hitte paa (se Nr. 995). p. 128
Lykken kan ligge i en Pind (se Nr. 998). p. 135
Kometen (se Nr. 988). p. 140
Ugedagene (se Nr. 977). p. 149
Solskins Historier (se Nr. 991). p. 152
Oldefader (se Nr. 1002). p. 162
Lysene (se Nr. 1005). p. 169
Det Utroligste (se Nr. 1004). p. 174
Hvad hele Familien sagde (se Nr. 1001). p. 185
Dandse, dandse Dukke min! (se Nr. 1012). p. 191
Spørg Amagermo'er (se Nr. 1011). p. 194
Den store Søslange (se Nr. 1014). p. 196
Gartneren og Herskabet (se Nr. 1018). p. 211
Loppen og Professoren (se Nr. 1031). p. 222
Hvad gamle Johanne fortalte (se Nr. 1024). p. 228
Portnøglen (se Nr. 1025). p. 252
Krøblingen (se Nr. 1026). p. 269
Tante Tandpine (se Nr. 1027). p. 284
1040. Bemærkninger til Eventyr og Historier (Saml. Skr. XV, 297). p. 303

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/141, Anm.: A-779)

Udgivet 20. december 1874
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1039
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1037
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Ni og Tyvende Bind. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Ni og Tyvende Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet).

Nye Eventyr og Historier / af / H. C. Andersen. / - / Fjerde Deel. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876.

Titelblad. (Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri). Indholdsfortegnelse. - Tekst: 186 Sider. - 8vo. - Pris Kr. 1.00) (Udkom 30. 11. 1876).

Indhold.

Dryaden (se Nr. 978). p. 1
Hønse-Grethes Familie (se Nr. 993). p. 25
Hvad Tidselen oplevede (se Nr. 994). p. 40
Hvad man kan hitte paa (se Nr. 995). p. 44
Laserne (se Nr. 981). p. 48
Loppen og Professoren (se Nr. 1031). p. 50
Lykken kan ligge i en Pind (se Nr. 998). p. 55
Kometen (se Nr. 988). p. 57
Ugedagene (se Nr. 977). p. 62
Solskins-Historier (se Nr. 991). p. 65
Oldefa'er (se Nr. 1002). p. 68
Hvem var den Lykkeligste? (se Nr. 969). p. 73
Lysene (se Nr. 1005). p. 78
Det Utroligste (se Nr. 1004). p. 81
Hvad hele Familien sagde (se Nr. 1001). p. 85
Dandse, dandse Dukke min! (se Nr. 1012). p. 88
Spørg Amagermo'er (se Nr. 1011). p. 90
Den store Søslange (se Nr. 1014). p. 91
Gartneren og Herskabet (se Nr. 1018). p. 102
Hvad gamle Johanne fortalte (se Nr. 1024). p. 110
Portnøglen (se Nr. 1025). p. 126
Krøblingen (se Nr. 1026). p. 139
Tante Tandpine (se Nr. 1027). p. 150
Bemærkninger (se Nr. 1040). p. 163

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 30. november 1876
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1065
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1245
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

Om H. C. Andersens Eventyr 'Tante Tandpine', I: Eventyrets Tilblivelse; II: Eventyrets Indhold

MEHLSEN, KAI O., Om H. C. Andersens Eventyr 'Tante Tandpine', I: Eventyrets Tilblivelse; II: Eventyrets Indhold. Tandlægebladet XLVIII, pp. 21-27, 130-40.
Oprindelig offentliggjort i Nationaltidende 7., 10. og 11. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 11. februar 1944
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1164   Bibliografi-ID: 2725
[Informationer opdateret d. 14.12.2011]

Hun kendte H.C. Andersen.

Preben Dons: [interviewer Antoinette Blach, født Krag] "For mig har der alle Dage kun været een Andersen, siger den 87 aarige Fru Antoinette Blach, Lykkesholm på Djursland. Landet 18. sep. 1952. [Antoinette Blach var datter af apoteker Peter Krag i Middelfart, bedstefaderen var Møller Krag i Munkemøllestræde. Ved et besøg i København hos Eckhardts, læste H.C. Andersen Tante Tandpine.] Berlingske Tidende, 8. marts 1953; Fyns Tidende 11.3.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 18. september 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18084
[Informationer opdateret d. 6.4.2016]

Om Eventyret Tante Tandpine.

TOPSØE-JENSEN, H., se 1594 .
Udgivet 1956
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1808a   Bibliografi-ID: 3445
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Om Eventyret Tante Tandpine

TOPSØE-JENSEN, H., Om Eventyret Tante Tandpine. I: Henning Fenger, Paul Krüger, Ejnar Thomsen og H. Topsøe-Jensen (red.), Festskrift til Paul V. Rubow. 1896, 9. januar, 1956. Gyldendal, København. Pp. 192-210.
Optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 279-302).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 9. januar 1956
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1809   Bibliografi-ID: 3446
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Digter og filosof

SØRENSEN, VILLY, Digter og filosof. I hans: Digtere og dæmoner. Fortolkninger og vurderinger. Gyldendal, København. Pp. 10-32, spec. pp. 10-22.
Kronik i Berlingske Tidende : "Digteren, Filosoffen og Barndommen", den 13. september 1955.
Om erindringen hos HCA og Søren Kierkegaard, samt om spaltningen især i Skyggen og Tante Tandpine. - 4. opl., 1969; der pp. 10-24. 2. udg., 1973; dér pp. 10-36, spec. pp. 10-24.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1959
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1893   Bibliografi-ID: 3549
[Informationer opdateret d. 8.12.2014]

H. C. Andersen. Aladdins tandpine

OLIVARIUS, PETER, H. C. Andersen. Aladdins tandpine. I: Aage Henriksen, Helge Therkildsen og Knud Wentzel (red.), Den erindrende Faun. Fremad, København. Pp. 127-42.
Især om Improvisatoren og Tante Tandpine.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1968
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:2234   Bibliografi-ID: 3944
[Informationer opdateret d. 24.11.2015]

Papir om spegesild

Kruuse, Jens, Papir om spegesild. Jyllands-Posten 30.3.1971. - Om Tante Tandpine.
Udgivet 30. marts 1971
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:162   Bibliografi-ID: 4144
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H. C. Andersen's eventyr 'Tante Tandpine' i nyt lys

Jeppesen, Kirsten, H. C. Andersen's eventyr 'Tante Tandpine' i nyt lys. Tandlægebladet , 81, 1977, pp. 353-55.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1977
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:553   Bibliografi-ID: 4535
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

Jeg kommer igjen! H. C. Andersen og Henrik Hertz som elever af Baggesen

Albertsen, Leif Ludwig, Jeg kommer igjen! H. C. Andersen og Henrik Hertz som elever af Baggesen . Privattryk, København 1980. 52 pp. (Baggeseniana, XI.) - Heri pp. 43-52 eventyret Tante Tandpine, illustreret af Kamma Svensson.
Udgivet 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:684   Bibliografi-ID: 4665
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Tantes 'fristelser'

Lena Bay udstiller fra 13. oktober til 3. december i Nikolaj Kirkes tårngalleri - illustrationer til Tante Tandpine og to andre af Andersens mindre kendte historier, Vanddraaben og Rosenalfen. Tandlægebladet, s. 575, nr. 14, 1989.
Udgivet Oktober 1989
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17586
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

H. C. Andersens tandkvaler. Med uddrag af H. C. Andersens dagbogsnotater og gengivelse af eventyret 'Tante Tandpine'

Marwitz, Leif, H. C. Andersens tandkvaler. Med uddrag af H. C. Andersens dagbogsnotater og gengivelse af eventyret 'Tante Tandpine' . Rhodos, København 1992. 96 pp. - Anm.: Bjarne Klausen, Tandlægebladet , 97, 1993, p. 813; B.T. 23.12.1992; Kai Hunstadbråten, Den norkse Tannnlegeforenings Tidende, nr. 12, 1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Udgivet 1992
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1460   Bibliografi-ID: 5438
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991

Mylius, Johan de, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991 . Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, Odense 1993. 561 pp. - Indhold: Søren Baggesen, Dobbeltartikulationen i H. C. Andersens eventyr, pp. 15-29; Heike Depenbrock & Heinrich Detering, Poesie und industrielles Zeitalter in H. C. Andersens 'I Sverrig', pp. 31-55; Johan de Mylius, Øjeblikket - en anskuelsesform hos H. C. Andersen, pp. 57-74; Ljudmila Braude, H. C. Andersens eventyr og historier 1850-70, pp. 75-84; W. Glyn Jones, Hans Christian Andersen in English. A Feasibility Study, I, pp. 85-99; Hans Kuhn, H. C. Andersen i det 19. århundredes danske sangbøger, pp. 101-14; Finn Hauberg Mortensen, I familiens skød, pp. 115-30; Bo Grønbech, Why Study Hans Christian Andersen, pp. 131-37; Fritz Paul, Die Welt aus der Doppelperspektive oder das Kalifornien der Poesie. Andersens Reisebücher zwischen Romantik und Poetischem Realismus, pp. 139-60; Niels Ingwersen, Genredialektikken i H. C. Andersens eventyr, pp. 161-76; Erik M. Christensen, H. C. Andersen og den optimistiske dualisme, pp. 177-91; Franti_ek Fröhlich, En nyoversættelse af H. C. Andersens eventyr - hvilket tjekkisk?, pp. 192-96; Viggo Hjørnager Pedersen, A Wonderful Story of a True Soldier and a Real Princess. Problems in Connection with the Rendition of Hans Andersen's Vocabulary in English, pp. 197-209; W. Glyn Jones, Andersen in English. A Feasibility Study, II, pp. 210-16; Edith Koenders, H. C. Andersens eventyr på hollandsk - børne- og / eller voksenlitteratur?, pp. 217-27; Hans Götzsche, Translation of Style: Transformation or Creation, pp. 228-42; Marc Auchet, H. C. Andersen og den klassiske sprognorm - eventyrene i fransk oversættelse, pp. 243-53; Gisela Perlet, Praktische Probleme bei der Übersetzung von Hans Christian Andersens Reiseliteratur, pp. 254-61; James Massengale, A Divided World: A Structural Technique in Andersen's Original Tales, pp. 262-75; Finn Barlby, Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine', pp. 276-88; Amy van Marken, Replikkunsten i H. C. Andersens roman 'O.T.', pp. 289-94; Polonca Kova_, Die lebendige Welt der leblosen Gegenstände, pp. 295-302; Hans Henrik Møller, En mand, et ord - H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 303-10; Jacob Bøggild & Pernille Heegaard, H. C. Andersens 'Den lille Havfrue' - om tvistigheder og tvetydigheder, pp. 311-20; Ivy York Möller-Christensen, H. C. Andersens gennembrud i Tyskland, pp. 321-28; Antje Mayfarth, Hvilke forventninger kan der stilles til H. C. Andersens dagbøger i en tysk udgave? Problemer og metoder, pp. 329-36; Inge Kleivan, H. C. Andersen i Grønland, pp. 337-45; Guo Dehua, What Can We Chinese Learn from Hans Christian Andersen?, pp. 346-52; Merete Kjøller, Et italiensk Andersen-potpourri, pp. 353-61; Sirkka Heiskanen-Mäkelä, On the Native Reception of Hans Christian Andersen in Finland, pp. 362-66; Hans-Jörg Uther, H. C. Andersen und Deutschland. Zur frühen Rezeption seiner Märchen, pp. 367-75; Annelies van Hees, Drømme i H. C. Andersens Eventyr og Historier, pp. 376-84; Martin Lotz, Den farlige kløft mellem kønnene, pp. 385-93; Simon Grabowski, Sjælen på livseventyrets vej, pp. 394-405; Inger Lise Jensen, 'Skyggen' - en analyse af forholdet mellem godt og ondt, pp. 406-09; Jens Aage Doctor, H. C. Andersens karneval, pp. 410-19; Bernhard Glienke, Standhaftighed på flere ben. Om Karen Blixens reception af H. C. Andersen, pp. 420-33; Poul Houe, Den rejsende - et kapitel om H. C. Andersen og vor tid, pp. 434-43; Erik Dal, Jødiske elementer i H. C. Andersens skrifter, pp. 444-52; Ib Johansen, Camera Obscura. H. C. Andersen og det fantastiske - fra 'Fodreise' til 'Tante Tandpine', pp. 453-63; Aage Jørgensen, H. C. Andersen set med moderne danske briller, pp. 464-76 (cf. nr. 1486 ovf.); Hans Christian Andersen, Survey of Current Hans Christian Andersen Research in the United Kingdom, pp. 477-78; Marc Auchet, H. C. Andersen-forskningen i Frankrig. Den aktuelle situation (1970-91), pp. 479-82; Amy van Marken, H. C. Andersen-forskningen i Holland, pp. 483-85; Merete Kjøller, H. C. Andersen-forskningen i Italien, pp. 486-90; Katsumi Hayano, Hans Christian Andersen Research Situation in Japan, pp. 491-93; Xiao La, On the Study of Andersen in China, pp. 494-505; Charlotte S. Doctor, H. C. Andersen-forskning og -reception i Tyskland 1975-92, pp. 506-16; Sven Hakon Rossel, Hans Christian Andersen Research in the United States, pp. 517-30; Resumeer / Summaries, pp. 531-60. - Anm.: F. J. Billeskov Jansen, Politiken 3.4.1994; Ole Egeberg, Standart , 8:1, 1994, p. 27; Diederik Grit, Tijdschrift voor Skandinavistiek , XV:2, 1994, pp. 113-16; Lars Handesten, Berlingske Tidende 18.1.1994; Leonie A. Marx, Scandinavica, 35, 1996, pp. 116-19.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/118)

Udgivet 1993
Sprog: dansk, engelsk, tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1523
ISBN: 87 7492 968 2   Bibliografi-ID: 5501
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine'

Barlby, Finn: "Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine'", pp. 276-88 i Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.): Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991 . Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, Odense 1993.

Camera Obscura. H. C. Andersen og det fantastiske - fra 'Fodreise' til 'Tante Tandpine'

Johansen, Ib: "Camera Obscura. H. C. Andersen og det fantastiske - fra 'Fodreise' til 'Tante Tandpine'", pp. 453-63 i Johan de Mylius, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.): Andersen og Verden. Indlæg fra den første internationale H. C. Andersen-konference, 25.-31. august 1991 . Udgivet af H. C. Andersen-Centret, Odense Universitet. Odense Universitetsforlag, Odense 1993.

Det dobbelte liv. Om H. C. Andersen

Barlby, Finn, Det dobbelte liv. Om H. C. Andersen . Træsnit af Lena Bay. Dråben, København 1994. 112 pp. - Indhold: Poesien og det splitte(n)de liv - om H. C. Andersens eventyrunivers, pp. 7-31 (optryk af nr. 1256 ovf.); De brogede bånd - om 'Fodreise' og 'Billedbog uden Billeder', pp. 33-47; De hemmelige haver - om 'Ib og lille Christine' og 'Hvad gamle Johanne fortalte', pp. 49-58 (optryk af nr. 1477 ovf.); 'Idealisten er død! Sælgeren leve!' - om 'Skyggen' fra 1847, pp. 59-67 (optryk af nr. 1255 ovf.); Det flydende spejl - om 'Den lille Havfrue' fra 1837, pp. 69-75 (cf. nr. 1585 ndf.); Den befriende forførelse - om 'Tante Tandpine' fra 1872, pp. 77-83; 'Fred med Støvet, Sangene leve evigt!' - om H. C. Andersens rejsebilleder som livsbilleder, pp. 85-108. - Cf. Hugo Hørlych Karlsen, Ud af det sorte, BUM , 9:2, 1991, pp. 38-39, og Det eksistentielle gys hos H. C. Andersen. Om H. C. Andersen og Lena Bay og Finn Barlby, Plys , 4, 1994, pp. 124-31 (om Dråbens HCA-udgivelser). - Anm.: Aage Jørgensen, BUM , 12:1, 1994, pp. 41-43, Handelsskolen , 27:3, 1994, pp. 55-57; Johan de Mylius, Nordica , 11, 1994, pp. 290-91. - Cf. FB, H. C. Andersens sagovärld. Poesin, romantiken och det splittrade livet, Abrakadabra , 1995, nr. 4, pp. 21-23 (baseret på indledningskapitlet).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1563   Bibliografi-ID: 5541
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Kunstnerproblematikken hos H. C. Andersen

Leffers, Gerda Thastum, Kunstnerproblematikken hos H. C. Andersen . C. A. Reitzel, København 1994. 148 pp. - På fortitelbladet: ... belyst gennem eventyrene 'Den grimme Ælling', 'De røde Skoe', 'Gartneren og Herskabet', 'Skyggen', 'Tante Tandpine' ; teksterne aftrykkes pp. 94-140. - Anm.: Elias Bredsdorff, Politiken 21.12.1994.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/21)

Udgivet 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1574   Bibliografi-ID: 5552
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

H. C. Andersen

BUM , 13:1, 1995, pp. 3-56; tema: H. C. Andersen. - Omfatter bl.a.: Finn Barlby, Den andersenske Andersen. Om udsættelse og torden og Andersen som Andersen, pp. 3-4; Jens Raahauge, H. C. Andersen - ammunition i en dansk kanon, pp. 5-6; Gunnar Jakobsen, At samle på historier, pp. 7-9; Flemming Mouritsen, 1800-tallets eventyrboom. Et litteraturhistorisk rids, pp. 10-11; Finn Barlby, Den romantiske kerne. Om H. C. Andersens 'Prindsessen paa Ærten', p. 12; Hans Henrik Møller, Ironiens skærmbræt, pp. 13-16; Finn Barlby, Satania infernalis - eller forførelsens arabesk. Om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine', pp. 16-21; Havfrue-projektet, fortsat fra 12:4, 1994 (omfatter: Finn Barlby, forbemærkning, p. 22; Finn Hauberg Mortensen, Op og Ned, pp. 23-25; Martin Lotz, Tolkninger, pp. 26-29; Jacob Bøggild, Slangen og sirenerne - en havfrue revisited, pp. 29-37); Finn Barlby, De forsonende finaler. Om H. C. Andersens romaner 'O.T.' og 'De to Baronesser', pp. 49-56.
Videreført i nr. 2: Johan de Mylius, "Finalen i luften, eller frit svævende betragtninger over mellemtilstanden", pp. 20-22; Ib Johansen, "Havfruens forvandlinger. om H.C Andersens 'Den lille Havfrue' og stumhedens poetik", pp. 24-30.
Videreført i nr. 3: Pil Dahlerup, "'Den lille Havfrue' dekonstrueret", pp. 31-35; Ole Egeberg, "Gentagelse og gengivelse",pp. 35-39.

Tante Tandpine

Møllehave, Johannes, Tante Tandpine. Politiken 24.9.1995.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/242)

Udgivet 24. september 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
andersen.sdu.dk/forskning/bib/aaj3/vis.html?id=266&show=1   Bibliografi-ID: 10584
[Informationer opdateret d. 14.2.2012]

H. C. Andersen

BUM , 14:1-2, 1996, pp. 3-5 og 26-83; tema: H. C. Andersen. - Omfatter bl.a.: Finn Barlby, Den uendelige Andersen. Om muren og den (h)vide verden og modstanden, pp. 3-5; id., Den euforiske tekst. Om markedet, mennesket og melodien, altså: poesien, pp. 27-31; Aage Jørgensen, Helte hos H. C. Andersen, pp. 32-38; Hugo Hørlych Karlsen, Spejlinger og pejlinger, pp. 39-42 (anm. af Finn Barlby [red.], Det flydende spejl. Analyser af H. C. Andersens 'Den lille Havfrue'); Finn Barlby, Den befriende forførelse. Om H. C. Andersen og 'Tante Tandpine' fra 1872, pp. 43-50; id., Den uendelige historie. Analyser af H. C. Andersens 'Skyggen' fra 1847. En introduktion, p. 51; Hans Henrik Møller, Sproget, skriften og verden. Om H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 52-56; Anna Poulsen, Tommelise. Barn eller voksen?, pp. 57-60; Aage Jørgensen, H. C. Andersen i rum og tid, pp. 62-64 (anm. af Johan de Mylius, 'Hr. Digter Andersen'. Liv, digtning, meninger); Jacob Bøggild, Pontoppidans 'genskrivninger' af H. C. Andersen, pp. 65-72; Ib Johansen, Fortællingen som vækstrum. H. C. Andersens 'Gartneren og Herskabet' (1872) og Albert Dams 'Gartner. Tidløst skilderi' (1961), pp. 75-83.

Den befriende forførelse

Barlby, Finn, Den befriende forførelse - om H. C. Andersen og 'Tante Tandpine' fra 1872. I hans: Det hemmelige liv. Om romantikken og det Interessante. Analyser af tekster af Christian Winther, St. St. Blicher, Nathaniel Hawthorne og H. C. Andersen . Dråben, København 1997. Pp. 95-111, 135-36. - Oprindelig trykt i forf.'s Det dobbelte liv , 1994 (AaJ II:1563). - Bogen anm.: Hugo Hørlych Karlsen, BUM , XVI:1-2, 1998, s. 83-84; Hans Henrik Møller, BUM, 15:3-4, 1997, pp. 49-51.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Derek Jacobi og H. C. Andersen - i Hofteatret.

Jyllands-Posten 1. sep. 1998: Derek Jacobi kommer til Hofteatret i København den 20. september for at læse "Skyggen", "Det er ganske vist", "Klokken" og "Prindsessen på Ærten". Stina Ekblad kommer den 13. september og læser "Nattergalen", "hjertesorg", "Tante Tandpine" og "Stoppenålen". Den 6. september kommer Bodil Udsen og læser "Loppen og Professoren", "Pengegrisen", "Den lykkelige familie" og uddrag af dagbøger og breve. - Anm.: Inger-Lise Klausen, Jyllands-Posten, 20.9.1998.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1. september 1998
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13382
[Informationer opdateret d. 26.10.2011]

Det er ikke ramme alvor med den ramme. H. C. Andersens 'Tante Tandpine'

Bøggild, Jacob, "Det er ikke ramme alvor med den ramme. H. C. Andersens 'Tante Tandpine'". I: Carsten Madsen & Rolf Reitan (red.), Ekbátana. Festskrift til Peer E. Sørensen . Klim/Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Århus 2000. Pp. 179-202.


H. C. Andersen. Old Problems and New Readings

Sondrup, Steven P. (red.), H. C. Andersen. Old Problems and New Readings . Provo, UT, 2004. vi, 294 pp. (Papers from the Third International Hans Christian Andersen Conference held at Snowbird, Utah, USA, 12-16 June 2000; published by The Hans Christian Andersen Center, The University of Southern Denmark Press, Brigham Young University.) (Indhold: Steven P. Sondrup, "Introduction", pp. 1-6; Nathaniel Kramer, "H. C. Andersen's 'Tante Tandpine' and the Crisis of Representation", pp. 7-32; James Massengale, "Ut Poesis (Picturae) Musica", pp. 33-74; Jacob Bøggild, "Ruinous Reflections. On H. C. Andersen's Ambiguous Position Between Romanticism and Modernism", pp. 75-96; Marianne Stecher-Hansen, "H. C. Andersen's 'Historien om en Moder'. Allegory and Symbol in the Danish Golden Age", pp. 97-116; Frank Hugus, "H. C. Andersen Adapts Eugène Scribe for the Danish Stage", pp. 117-44; Kim Andersen, "'Genius'and the Problem og 'Livs-Anskuelse'. Kierkegaard Reading Andersen", pp. 145-60; Johan de Mylius, "The Andersen Legacy. Georg and Edvard Brandes in Dispute on H. C. Andersen", pp. 161-74; Herbert Rowland" "The Image of H. C. Andersen in American Magazines During the Author's Lifetime", pp. 175-98; Inge Lise Rasmussen, "H. C. Andersen. Reminiscence as Image and Echo", pp. 199-214; Niels Ingwersen, "Tall Tales on the Small Screen", pp. 215-34; Aage Jørgensen, "'What Would the Children Say...?' 'The Marsh King's Daughter' Revisited", pp. . 235-58; Annelies van Hees, "The Little Mermaid", pp. 259-70; Kristi Planck Johnson, "The Millennium. Vision Leads to Travel", pp. 271-80; Inger Lise Jensen, "Why Are There So Many Interpretations of H. C. Andersen's 'The Shadow'?", pp. 281-94.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)


H.C. Andersen. Old Problems and New Readings

Sondrup, Steven P. (red.): H.C. Andersen. Old Problems and New Readings. Papers from the Third International Hans Christian Andersen Conference . Indlæg fra den tredie internationale HCA-konference, der blev afholdt i juni 2000 i Snowbird, Utah, USA. Bogen indeholder en introduktion, "Introduction", af redaktøren, professor Steven P. Sondrup, og 14 indlæg:

 • Nathaniel Cramer: H.C. Andersen's "Tante Tandpine" and the Crisis of Representation
 • James Massengale: Ut Poesis (Picturae) Musica
 • Jacob Bøggild: Ruinous Reflections: On H.C. Andersen's Ambiguous Position Between Romanticism and Modernism
 • Marianne Stecher-Hansen: H.C. Andersen's "Historien om en Moder": Allegory and Symbol in the Danish Golden Age
 • Frank Hugus: H.C. Andersen Adapts Eugène Scribe For the Danish Stage
 • Kim Andersen: "Genius" and the Problem of "Livs-Anskuelse": Kierkegaard Reading Andersen
 • Johan de Mylius: The Andersen Legacy: Georg and Edvard Brandes in Dispute on H.C. Andersen
 • Herbert Rowland: The Image of H.C. Andersen in American Magazines During the Author's Lifetime
 • Inge Lise Rasmussen: H.C. Andersen: Reminiscence as Image and Echo
 • Niels Ingwersen: Tall Tales on the Small Screen
 • Aage Jørgensen: "What Would the Children Say...?": "The Marsh King's Daughter" Revisited
 • Annelies van Hees: The Little Mermaid
 • Kristi Planck Johnson: The Millenium: Vision Leads to Travel
 • Inger Lise Jensen: Why Are There So Many Interpretations of H.C. Andersen's "The Shadow"?

Bogen er udgivet af Brigham Young University, Syddansk Universitetsforlag ( www.universitypress.dk ) og H.C. Andersen-Centret i forening. 294 sider, 348,00 kr.

Udgivet Maj 2004
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 0-8425-2565-3   Bibliografi-ID: 10911
[Informationer opdateret d. 10.2.2012]

Om H. C. Andersens Eventyr ‘Tante Tandpine’. Eventyrets tilblivelse

Mehlsen, Kai O., "Om H. C. Andersens Eventyr 'Tante Tandpine'. Eventyrets tilblivelse". Tandlægebladet , CIX, 2005, pp. 202-05. - Oprindelig smst., 1944 (AaJ I:1164).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/201)

Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11568
[Informationer opdateret d. 5.12.2011]

BUM

BUM , 23, 2005. - Heri bl.a.: Birger Hauptmann, "H. C. Andersen. Østergade og fantasien", pp. 49-53 (om "Lykkens Kalosker"); Ib Johansen, "Verden på hovedet. Om H.C. Andersen og folkekulturen og bl.a. 'Klods-Hans'", pp. 55-58; Erik Svendsen, "En klodset klokke. Analyse af H.C. Andersens "Klokken' og 'Klods-Hans'", pp. 59-64; Jacob Bøggild, "'Skrevne Sager ere ogsaa brugelige'". Allegoriske spor i H. C. Andersens 'Tante Tandpine'", pp. 65-76.
Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 12572
[Informationer opdateret d. 16.11.2009]

Mønthuset Danmark - artikler til guld- og sølvmedaljer udsendt i anledning af 200-året

ASKGAARD, EJNAR STIG, Artikler à 2 A4-sider skrevet 2005-08 til Mønthuset Danmark til guld- og sølvmedaljer udsendt i anledning af 200-året. Vedrører: "ABC-Bogen", "De vilde Svaner", "De Vises Steen", "Den flyvende Koffert", "Den lille Idas Blomster", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Den lykkelige Familie", "Den standhaftige Tinsoldat", "Den uartige Dreng", "Det er ganske vist!", "Det gamle Huus", "Det nye Aarhundredes Musa", "Det Utroligste", "Dynd-Kongens Datter", "Elverhøi", "En Historie fra Klitterne", "Et godt Humeur", "Fyrtøiet", "Gemt er ikke glemt", "Grantræet", "Gudfaders Billedbog", "Historien om en Moder", "Holger Danske", "Hun duede ikke", "Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige", "Hvad hele Familien sagde", "Hyrdinden og Skorsteensfeieren", "Iisjomfruen", "Keiserens nye Klæder", "Kjærestefolkene", "Klods-Hans", "Klokken", "Lille Claus og store Claus", "Lille Tuk", "Lykkens Kalosker", "Nissen hos Spekhøkeren", "Ole Lukøie", "Paradisets Have", "Pen og Blækhuus", "Prindsessen paa Ærten", "Reisekammeraten", "Sneemanden", "Sneglen og Rosenhækken", "Stoppenaalen", "Svinedrengen", "Tante Tandpine", "Tolv med Posten" og "Tommelise",
Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13151
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Hans Christian Andersen und die Heterogenität der Moderne.

Klaus Müller-Wille (hrsg.): Hans Christian Andersen und die Heterogenität der Moderne. Beiträge zur Nordischen Philologie. Klaus Müller-Wille, "Hans Christian Andersen und die vielen 19. Jahrhunderte - Eine Einführung". Verena Stössinger, "Schuhe, Störche und ein Dank". Gisela Perlet, "Des Kaisers alte Kleider". Lasse Horne Kjældgaaard, "Emanzipation der Bilder. Das optisch Unewusset in Hans Christian Andersens 'Skyggen'". Annegret Heitmann, "Flache Fremde. H.C. Andersens Wahrnehmung der Fremde in Bild und Text". Frederike Felcht, "Im Uhrwerk der Macht. 'Oldefa'er' und die Geschichten der Globalisierung". Thomas Seiler, "'Aber ich habe die Erinnerung, die kann mir keiner nehmen'. Figurationen der Erinnerung in H.C. Andersens Dingmärchen". Elisabeth Bronfen, "Pop Nacht. Andersens Spaziergang in einer Sylvesternacht (1829)". Klaus Müller-Wille, "Hans Christian Andersen und die Dinge", "'Allt gaaer i Bøtten'. Zur Poetologie von Schmerz und Schreiben in 'Tante Tandpine'". Dag Heede, "Busenfreunde und Fauenleichen oder Der dänische Krieg um Hans Christian Andersens Sexualität". Jacob Bøggild, "Genre- und Stimmenvielfalt in den Erzählungen von Hans Christian Andersen". Joachim Grage, "Zukunftspoesie - Zukunftsmusik. Hans Christian Andersen und Richard Wagner." A. Francke Verlag Tübingen und Basel. 238 s. 2009. - Anm.: Johan de Mylius, Nordica, 27. pp. 227-30.
Udgivet 2009
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978-3-7720-8351-8   Bibliografi-ID: 12973
[Informationer opdateret d. 12.8.2014]

H.C. Andersen og det uhyggelige.

Redigeret af Jacob Bøggild, Ane Grum-Schwensen og Torsten Bøgh Thomsen. Syddansk Universitetsforlag 2015. 225 s.
Indhold:
Johs. Nørregaard Frandsen: Forord s. 7
Jacob Bøggild, Ane Grum-Schwensen og Torsten Bøgh Thomsen: H.C. Andersen og det uhyggelige – en indledning s. 9,
Jacob Bøggild: Freud og Todorov: Det uhyggelige, det fantastiske – og H.C. Andersen s. 19
Mette Berlin: Det uhyggelige i H.C. Andersens eventyr og historier, eksemplificeret ved ”Storkene” og ”Marionetspilleren” s. 39
Lasse Horne Kjældgaard: Billedernes løsrivelse – det optisk ubevidste i H.C. Andersens ”Skyggen” s. 55
Karin Sanders: Kontrol over tingene: fiktionsuhygge hos H.C. Andersen s. 73
Mads Sohl Jessen: Ubehaget i tingene – Andersens satire over det hoffmannske uhyggelige i ”Den standhaftige Tinsoldat” og ”Hyrdinden og Skorsteensfeieren s. 85
Jacob Bøggild: Allegoriens apoteose: ”De Vises Steen” s. 103
Torsten Bøgh Thomsen: Hæsligt mudder, usund luft – mørk økologi i Improvisatoren s. 125
Klaus Müller-Wille: At læse udenad og indeni – fikserbilledet og H.C. Andersens uhyggelige retorik s. 149
Ane Grum-Schwensen: Død og pine: ”Tante Tandpine”, tvivl og tøven s. 175
Jacob Bøggild: Enter Lukøie – om lurende uhygge i et eventyr af H.C. Andersen s. 201
Litteraturliste s. 219
[køb bogen her:]
Udgivet November 2015
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978 87 7674 898 2   Bibliografi-ID: 19860
[Informationer opdateret d. 16.11.2015]

Søgeord: tante + tandpine. Ny søgning. Søg i resultater