Søgeord: hr. + rasmussen. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 12 resultater.

Opførelsen af det nye originale Lystspil 'Hr. Rasmussen'

igaar Aftes ... vilde man aldeles ikke kunne forstaae, hvor saa høitdannede Mænd som Collin og Adler, end sige da Heiberg, hvis han, som vi dog ikke antage, har været spurgt, et eneste Øieblik kunne have været i Tvivl, om dette Stykke burde opføres eller kunde gjøre Lykke. Man maa der ikke tale om Manglen af Handling eller Intrigue, det er dets mindste Feil. Replikkerene ere saa utaalelig platte og flaue, at Publicum da helelr ikke kunde døie det til Ende, men baade efte 1ste Acts Slutning og hele 2den Act igjennem tilkjendegav sin Misfornøielse i stedse høiere og høiere Toner, som efter Teppets Fald endte med en Furioso af Piber, hvortil der blot manglede den Text: Directionen leve! Fædrelandet, 20. Marts 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698h)

Udgivet 20. marts 1846
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16944
[Informationer opdateret d. 19.3.2012]

Folkets Nisse. Dødsfald: Hr. Rasmussen.

Folkets Nisse , 137, sp 14-15. Dødsfald: Hr. Rasmussen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. oktober 1853
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12511
[Informationer opdateret d. 9.11.2016]

H. C. Andersen / - / Hr. Rasmussen / Originalt Lystspil i to Acter. / Udgivet af Selskabet for dansk / Theaterhistorie ved Edvard Agerholm. / - / Kjøbenhavn 1913. / Nielsen og Lydiche (Axel Simmelkiær).

Titelblad. - Tekst: 52 Sider. - 4to. - Pris Kr. 10.00. Trykt i 175 nummererede Exemplarer. Opført paa Det kgl. Teater 19. 3. 1846, hvor Stykket blev udpebet og kun opnaaede den samme Opførelse. Anm. af Premieren i 1846: Berlingske Tidende 20. 3. 1846, Nr. 67. - Kjøbenhavnsposten 20. 3. 1846, Nr. 67, H.B. Politiken, 21.12.1913.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/333)

Udgivet 1913
Sprog: dansk
Genre: Dramatiske arbejder
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1258
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1257
[Informationer opdateret d. 8.2.2017]

Hr. Rasmussen. Originalt Lystspil i to Acter.

Hr. Rasmussen. Originalt Lystspil i to Acter. Udgivet af Selskabet for dansk Theaterhistorie ved EDVARD AGERHOLM. København. 52 pp.
Indledning pp. 3-6. - Trykt i 175 eks. - BFN 1258.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/333)

Udgivet 1913
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:339   Bibliografi-ID: 1737
[Informationer opdateret d. 21.11.2011]

Af J. L. Heibergs Teatercensurer

CLAUSEN, JULIUS (medd.), Af J. L. Heibergs Teatercensurer. Gads danske Magasin XXII, pp. 209-24, 290-312.
Spec. henvises til pp. 210-11 (Maurerpigen), 216 (Kongen drømmer), 220 (Liden Kirsten), [222 (Kong Renés Datter),] 224 (Nøkken) og 291 (Hr. Rasmussen).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:593   Bibliografi-ID: 2062
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Da H. C. Andersen blev pebet ud -

FRIIS, NIELS, Da H. C. Andersen blev pebet ud -. Fyens Stiftstidende 10. feb.
Om opførelsen af Hr. Rasmussen 19. mar. 1846.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. februar 1946
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1215   Bibliografi-ID: 2787
[Informationer opdateret d. 2.1.2012]

Det store Geni og den store Fiasko.

RECHENDORFF, [H.], Det store Geni og den store Fiasko. B.T. 2.3.1946. - Om Hr. Rasmussen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2. marts 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:1731   Bibliografi-ID: 12763
[Informationer opdateret d. 5.11.2012]

H. C. Andersens største fiasko

MÜLLER, HAKON, H. C. Andersens største fiasko. Fyns Tidende 20. jun.
Om Hr. Rasmussen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 20. juni 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1362   Bibliografi-ID: 2959
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Andersen turde

SØLTOFT-JENSEN, JENS, Andersen turde. Aktuelt 5. dec.
Om Hr. Rasmussen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. december 1961
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1978   Bibliografi-ID: 3649
[Informationer opdateret d. 16.1.2012]

Andersen og Rasmussen

Nielsen, Ken, "Andersen og Rasmussen". Politiken 12.5.2002. – Om "Hr. Rasmussen".

(Bibliografisk kilde: HCAH)


En mærkelig fugl – eller ikke at vide, om man er ravn eller krage

Nielsen, Ken, "En mærkelig fugl – eller ikke at vide, om man er ravn eller krage". Synsvinkler , nr. 28 (Queer særnummer), 2003, pp. 24-44. – Om "Hr. Rasmussen". - Cf. Dag Heedes indledning, spec. pp. 13-15.


Andersen. H. C. Andersens samlede værker. Skuespil

Andersen. H. C. Andersens samlede værker, bind 10-13. Skuespil ,
I: 1822-1834: "Scene af: Røverne i Vissenberg i Fyen" (1822), "Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret" (1829), "Skibet" (1831), "Bruden fra Lammermoor" (1832), "Ravnen eller Broderprøven" (1832), "Dronningen paa 16 Aar" (1833), "Agnete og Havmanden" (1834)
II: 1836-1842: "Festen paa Kenilworth" (1836), "Sangene i Festen paa Kenilworth" (1836), "Skilles og mødes" (1836), "Den Usynlige paa Sprogø" (1839), "Mulatten" (1840), "Mikkels Kjærligheds Historier i Paris (1840), "En Comedie i det Grønne" (1840), "Maurerpigen" (1840), "Sangerinden" (1841), "Vandring gjennem Opera-Galleriet" (1841), "Fuglen i Pæretræet" (opført 1842, trykt 1854).
III: 1844-184: "Kongen Drømmer" (1844), Fragmenter af 'Ahasverus'" (1845), "Lykkens Blomst" (1845), "Den nye Barselstue" (1845), "Hr. Rasmussen" (1846), "Liden Kirsten" (1846), "Ahasverus" (1848), "Kunstens Dannevirke" (1848), "Brylluppet ved Como-Søen" (1849), "En Nat i Roeskilde" (1849), "Meer end Perler og Guld" (1849).
IV: 1850-1876: "Ole Lukøie (1850), "Hyldemoer" (1851), "Nøkken" (1853), "Indledning til Carnevalet" (Casino 1853-54), "En Landsbyhistorie" (1855), "I Maaneskin" (1855), "Paa Langebro" (1864), "Han er ikke født" (1864), "Da Spanierne var her" (1865), "I Vetturinens Vogn" (1869", "Kong Saul" (1876). Gyldendal, København 2005. 504, 632, 608, 688 pp. – Indledning af Klaus P. Mortensen, I pp. 13-59; noter m.v., I pp. 459-503 (incl. billedkommentarer af Ejnar Stig Askgaard pp. 495-503), II, pp. 570-631, III pp. 528-607, og IV pp. 598-685. - Anm. Hans Hertel, Politiken 15.4.2006.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2005
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11837
[Informationer opdateret d. 20.8.2013]

Søgeord: hr. + rasmussen. Ny søgning. Søg i resultater