Fra bibliografierne

(Alt skifter om paa Tidens Bud).

Trykt under et Billede af den Collinske Gaard i Folkekalender for Danmark. 1862. 11. Aargang, 105. (Saml. Skr. XII, 413. Nr. 36 af Smaavers: Med en Afbildning).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/127, XVIII-38k)

Udgivet 1861
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:834
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 834
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]