Fra bibliografierne

Den sjette Januar 1855. Bianco Lunos Bogtrykkeri. (I Stuen hænger et Familie-Billed).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land. dets Sted er høit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 505. - Nr. 3 af Til Jonas Collin, Familiesange paa hans Fødselsdage). Desuden trykt i Folkekalender for Danmark. 1862, p. 103-04

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-26, A-192, XVIII-38k)

Udgivet 1855
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:732
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 743
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]