Fra bibliografierne

Sang til Landsoldaten ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851. Kjøbenhavn. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Dengang Du drog afsted, Vor Herre han var med).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, usigneret. Mel. Dengang jeg drog afsted. (Saml. Skr. XII, 344). Folkekalender for Danmark 1852: "Fest-Sang til Landsoldaten".

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/291)

Udgivet 7. juli 1851
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:592
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 586
[Informationer opdateret d. 14.12.2011]