Fra bibliografierne

Anderseniana årgang 2000

Tidsskriftet Anderseniana årgang 2000. Udgivet af Odense Bys Museer, red. Ejnar Askgaard. ISBN 87-87162-86-5. Indhold: Johan de Mylius: ""Var han ikke en stor Mand, saa var han dog en berømt Mand"". (S. 5-31). Niels Oxenvad: "Henrik Hertz og H.C. Andersen. To digtere i Italien 1833-34". (s. 32-52). Frank Hugus: "En genvurdering af to dramaer af H.C. Andersen". (S. 53-69). Grå Borup-Nielsen: ""Hvilken herlig storartet Dag..."". (S. 70-78). Ejnar Askgaard: "En akademisk borger". (S. 79-90). H.C. Andersen: "At udvikle de græske og nordiske Mythers Forskjellighed i Lighederne og deres Overeenskomst i Forskjellighederne". (S. 91-123).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 2001
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-87162-86-5   Bibliografi-ID: 5647
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post