Fra bibliografierne

Anderseniana 2017

s. 5: Haruki Murakami: Hvad vil det sige at have en skygge?/The Meaning of Shadows
s. 13: Jacob Bøggild: ”Tællelyset”: et tingseventyr som en anerkendelsens allegori/ ‘The Tallow Candle’ as an Allegory of Recognition
s. 30: H.C. Andersen: “Tællelyset”
s. 33: Troy Wellington Smith:From Autonomy to Dependency: The Aesthetics of Andersen’s First Novelistic Trilogy/Fra autonomi til afhængighed: Æstetikken i H.C. Andersens første roman-trilogi
s. 59: Thorleif Christiansen: H.C. Andersen på Pantheon – Odense nye Theater 1859-86/ H.C. Andersen on Pantheon – Odense new Theatre 1859- 86
s. 71: Gabriel Zoran: The Missing Leg and the Melted Heart: A Reading of Andersen's ‘Steadfast Tin Soldier’/Det manglende ben og det smeltede hjerte: En læsning af Andersens “Den standhaftige Tinsoldat”
s. 83: Ejnar Stig Askgaard: Tre eventyrfragmenter fra 1869 - H.C. Andersen: “Et Storkebrev fra Suez før Kanalens Aabning.”; ”Hvad Uret fortæller”; ”Hvad Havet fortæller”/ Three fairy tale attempts from 1869 - Hans Christian Andersen: ‘A Stork’s letter from Suez before the opening of the Canal’; ‘What the clock has to tell'; ‘What the sea has to tell’
s.105: Johs Nørregaard Frandsen: Herre, hold mig fast! H.C. Andersen som salmedigter/ Lord, hold on to me! - Hansd Christian Andersen as writer of hymns.
s. 116: Biografiske oplysninger om forfatterne
s.117: Forkortelser

Forlaget Odense Bys Museer, Odense november 2017

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 15. november 2017
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 978-87-90267-19-3   Bibliografi-ID: 20550
[Informationer opdateret d. 20.12.2017]