Fra bibliografierne

Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen

Høgstrøm C.G. "Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen". Svendborg Amt. Aarsskrift … 1914, spec. pp. 50-51. – Et brev dateret "i decbr. 1855" fra HCA til Fedder Carstens, i hvis privatskole HCA var elev 1810-11. Se også p. 48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1914
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1631   Bibliografi-ID: 12633
[Informationer opdateret d. 15.7.2011]

Breve (med tekst) som er knyttet til denne post