Fra bibliografierne

Anonymer og Pseudonymer i den danske, norske og islandske Literatur

samt i fremmede Literaturer, forsaavidt disse omhandle nordiske Forhold, fra de ældste Tider indtil Aaret 1860, samlede af E. Colln, Etatsraad. Kiøbenhavn, 1869. Heri p. 8, 55 og 156: H. C. Andersen.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1869
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12385
[Informationer opdateret d. 9.11.2017]