Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Bemærk: Der vises som regel fem poster ad gangen, men i nogle tilfælde, som nu, vises flere for at præsentere bibliografien i bedst mulig overensstemmelse med den trykte udgave.

« Foregående 5 nr. 541 - 548, årene 1848 - 1849 Næste 5 »
541.

(Du veed det gamle Eventyr om »Det syngende Træ«).

Trykt som Indledningsord til Julehilsen til Store og Smaae fra danske Componister. Kjøbenhavn. Forlagt af C. C. Lose & Delbanco. (Udkom December 1848). (Saml. Skr. XII, 316).

1849

542.

Brylluppet ved Como-Søen. / - / Opera i tre Acter. / Af / H. C. Andersen. / Musiken af Hofcapelmester F. Glæser. / - / Stoffet er taget af nogle Capitler i Manzonis Roman: / »I promessi sposi«. / - / Kjøbenhavn. / Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1849.

Titelblad. - Tekst: 16 Sider. - Median 8vo. - Pris 16 Sk. - (Udkom 29. 1. 1849). Opført første Gang paa Det kgl. Theater 29. 1. 1849. (Saml. Skr. X, 311).
Anm.: Berlingske Tidende 30. 1. 1849, Nr. 26. - Flyveposten 31. 1. 1849, Nr. 26. - Folket 9. 2. 1849, Nr. 80. - Fædrelandet 6. 2. 1849, Nr. 31, 122. - Thalia, Nr. 4, 15. 9. 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/323, 2000/263, Anm.: A-698-0012)

6 indledende Smaavers:

543. (Den ældre Søster med sin Broder staaer). (Saml. Skr. XII, 138).
544. (Hen over Blomsterbed, Græsplet og Gange). (Saml. Skr. XII, 138).
545. (Jeg rider i Solskin, i Regn og i Blæst). (Saml. Skr. XII, 138).
546. (En Engel tæt ved os begge stod). (Saml. Skr. XII, 138).
547. (Ja naar var dog det? Og hvor var dog det?). (Saml. Skr. XII, 139).
548. (Piger og Knøse lege tag fat). (Saml. Skr. XII, 139).

Trykt i 6 Characteerstykker componerede som Studier for Pianoforte, af J. P. E. Hartmann. 1-2. Hæfte. Op. 50. Kjøbenhavn. Forlagt af C. C. Lose & Delbanco. (Udkom Februar).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/182, 2000/781)

« Foregående 5 nr. 541 - 548, årene 1848 - 1849 Næste 5 » top Top