Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 487, året 1846 Næste 5 »

1846

487.

Liden Kirsten, / originalt, romantisk Syngestykke i een Act. / Af / H. C. Andersen. / Musik af J. P. E. Hartmann. / - / Personerne (5 Tekstlinier).

Hæfte uden særskilt Titelblad med dobbeltspaltet Tekstkolonne, foroven paa første Side er trykt ovennævnte Overskrift, forneden paa sidste Side er anført: Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. - Tekst: 8 Sider. - Pris 12 Sk. (Udkom 12. 5. 1846). Opført første Gang paa Det kgl. Teater 12. 5. 1846. (Saml. Skr. X, 271).
Anm.: Berlingske Tidende 13. 5. 1846, Nr. 109. - Flyvepostens 14. 5. 1846, Nr. 110. - Fædrelandet 23. 5. 1846, Nr. 121, 961. - Kjøbenhavnsposten 25. 5. 1846, Nr. 118.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/316)

« Foregående 5 nr. 487, året 1846 Næste 5 » top Top