Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 434, året 1844 Næste 5 »

1844

434.

Kongen drømmer. / Originalt romantisk Drama / i een Act. / Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. / - / Opført første Gang paa den kongelige danske / Skueplads den 14de Februar 1844. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Bianco Luno. / 1844.

Titelblad. - Smudstitelblad: Kongen drømmer, paa Bagsiden heraf Personlisten. - Tekst: [5]-46 Sider. - 8vo. - Pris 32 Sk. (Udkom 23. 2. 1844). (Saml. Skr. X, 133).
Anm.: Berlingske Tidende 15. 2. 1844, Nr. 44. - Fædrelandet 17. 2. 1844, Nr. 1504, 12059. - Intelligensblade, udg. af J. L. Heiberg, 4. Bind, Nr. 47-48, 1. 3. 1844, 237 - Journal for Literatur og Kunst, 1844, 129 af Chr. Juul.- Kjøbenhavnsposten 15. 2. 1844, Nr. 40 og 28. 2. 1844, Nr. 51. - Ny Portefeuille, 1. Bd., Nr. 7, 18. 2. 1844, 167 og Nr. 8, 25. 2. 1844, 187. - Corsaren, Nr. 180, 23. 2. 1844.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/303, anm.: a-662a, A-666d, A-711c, A-713d)

« Foregående 5 nr. 434, året 1844 Næste 5 » top Top