Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Bemærk: Der vises som regel fem poster ad gangen, men i nogle tilfælde, som nu, vises flere for at præsentere bibliografien i bedst mulig overensstemmelse med den trykte udgave.

« Foregående 5 nr. 433 - 440, årene 1843 - 1844 Næste 5 »
433.

Cantate og Psalme i Anledning af Hans Høiærværdighed Professor C. F. Brorson's 50aarige Embedsjubilæums den 17. December 1843. Texten af H. C. Andersen. Musiken af J. P. E. Hartmann. Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Guds Huus der, hvor fromme Tanker).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Blaat Papir med blaa Ramme om Teksten. (Saml. Skr. XII, 487) - Et enkelt Vers (Bruus Orgel, med din stærke Klang) i Saml. Skr. XII, 285 - Nr. 18 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/472)

1844

434.

Kongen drømmer. / Originalt romantisk Drama / i een Act. / Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. / - / Opført første Gang paa den kongelige danske / Skueplads den 14de Februar 1844. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Bianco Luno. / 1844.

Titelblad. - Smudstitelblad: Kongen drømmer, paa Bagsiden heraf Personlisten. - Tekst: [5]-46 Sider. - 8vo. - Pris 32 Sk. (Udkom 23. 2. 1844). (Saml. Skr. X, 133).
Anm.: Berlingske Tidende 15. 2. 1844, Nr. 44. - Fædrelandet 17. 2. 1844, Nr. 1504, 12059. - Intelligensblade, udg. af J. L. Heiberg, 4. Bind, Nr. 47-48, 1. 3. 1844, 237 - Journal for Literatur og Kunst, 1844, 129 af Chr. Juul.- Kjøbenhavnsposten 15. 2. 1844, Nr. 40 og 28. 2. 1844, Nr. 51. - Ny Portefeuille, 1. Bd., Nr. 7, 18. 2. 1844, 167 og Nr. 8, 25. 2. 1844, 187. - Corsaren, Nr. 180, 23. 2. 1844.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/303, anm.: a-662a, A-666d, A-711c, A-713d)

Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet«.

435. 1. (Ved Bondens Tag, der er af Straa). (Saml. Skr. X, 102).
436. 2. (Havet har jeg kjær, som Dig min Pige). (Saml. Skr. X, 104).
437. 3. (Mit Bibliothek er Haven her). (Saml. Skr. X, 106).
438. 4. (Snart er jeg glad, snart sorrigfuld). (Saml. Skr. X, 114).
439. 5. (Med Orgeltoner Stormen bruser). (Saml. Skr. X, 117).
440. 6. (Saa smukt er ingen Steder). (Saml. Skr. X, 118).
Trykt i Ny Portefeuille, 1. Bind, Nr. 9, 3. 3. 1844, 193-197.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/447)

« Foregående 5 nr. 433 - 440, årene 1843 - 1844 Næste 5 » top Top