Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 937 - 941, årene 1937 - 1938 Næste 5 »
937. OLRIK, H. G., Til Hr. Etasraad Kolin. Et ukendt Digt af Hans Christian Andersen og lidt om dets Historie. Berlingske Tidende (søndag) 24. jan., pp. 7, 13.
Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 119-23). - Digtet er ikke, som HGO anfører, ukendt, - cf. (noten til) nr. 253 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

938. Der slides for stærkt paa H. C. Andersen. Museumsdirektør Chr. M. K. Petersen fortæller Anderseniana. Fyns Venstreblad 28. mar.
Mærket Frank.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

939. 'Ham den lange tynde'. Den 91-aarige Fru Karen Andersen fortæller om H. C. Andersen paa Glorup - og mange andre Ting. Fyns Tidende 8. aug.
Mærket Gudrun.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1938

940. Et godt Humeur. Tegninger og Efterskrift af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 45 pp.
Efterskriften (Samliv med Andersen, pp. 41-45) optrykt 1948 (nr. 1269 [b] ndf.). - Anm.: En Tegner fylder 50, Politiken, 5. oktober 1938.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-883)

941. Den grimme Ælling. Med syv Akvareller af FRITZ SYBERG og en Efterskrift af POUL UTTENREITTER. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 41 pp.
Efterskrift pp. 35-41. - Anm.: "Aarets smukkeste Bog!, Berlingske Tidende, 1.1.1939.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/176)

« Foregående 5 nr. 937 - 941, årene 1937 - 1938 Næste 5 » top Top