Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 280 - 284, året 1907 Næste 5 »

1907

280. BRIX, HANS, H. C. Andersen og hans Eventyr. Schubothe, København. 296 pp. [Disputats.]
Tillæg: Utrykte Breve til H. C. Andersen fra hans Moder, pp. 280-90; Brev [af 3. nov. 1845] fra H. C. Andersen til Oversætteren Zeise i Hamborg, pp. 290-95. - Anm.: J. C., Berlingske Tidende (aften) 22.3.1907.; Vald. Vedel, Tilskueren [XXIV], pp. 494-502; Skole og Samfund XI (apr.-dec.), pp. 230, 238, 246, 254, 261, 270. - Om disputationen, se: Politiken 23. mar.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

281. HARBOE, PAUL, A Child's Story of Hans Christian Andersen. Duffield & Co., New York. 278 pp.
Romanbiografi.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-20)

282. LINDGREN, HELLEN, Sagoskalden Hans Christian Andersen. I hans: Några dikterporträtt. Essayer. Ljus, Stockholm. Pp. 239-69.
Optryk af nr. 153 ovf.
283. ØSTERGAARD, VILHELM, Illustreret dansk Literaturhistorie, II: Danske Digtere i det 19de Aarhundrede. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 350-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

284. BOBÉ, LOUIS, Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und H. C. Andersen. Deutsche Rundschau CXXXII (jul.-sep.), pp. 52-71.
Pp. 59-71: 9 breve (1844-52) fra storhertugen til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/386)

« Foregående 5 nr. 280 - 284, året 1907 Næste 5 » top Top