Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 2229 - 2233, året 1968 Næste 5 »
2229. KRÜGER, PAUL, [a:] H. C. Andersens rejsebøger; [b:] H. C. Andersens kunst. I hans: Studier i komparativ Litteratur. Udgivet af Henning Fenger og Else Marie Bukdahl. Gyldendal, København. Pp. 176-86; 186-97.
a) Optryk af nr. 1820 ovf. - b) Oprindelig offentliggjort på fransk 1955-56 (nr. 1638 ovf.), s 113-21.
2230. MONTGOMERY, ELIZABETH RIDER, Hans Christian Andersen, Immortal Storyteller. Illustrated by Richard Lebenson. Garrard Publ. Co., Champaign (Ill.). 144 pp. (A Creative Arts Biography.)
Skrevet for børn (Reading Level: Grade 5; Interest Level: Grades 4-7, - oplyser en forlagsmeddelelse). - Anm.: Aage Jørgensen, Flensborg Avis 10. jun. 1969, Sjællands Tidende 17. jun. 1969, Jyllands-Posten 29. jul. 1969, Den danske Realskole LXXI 1969, p. 693; Jydske Tidende 8. aug. 1970.

(Bibliografisk kilde: HCAH: bog og anm.)

2231. MYLIUS, JOHAN E. DE, Kunstnerproblematikken i H. C. Andersens romaner. I: Ivan Boserup, Per Aage Brandt og Carl Svensson (udg.), Extracta, I: Resumeer af specialeopgaver fra det Filosofiske Fakultet ved Københavns Universitet 1967-1968. Akademisk Forlag, København. Pp. 169-77.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2232. MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen. Strejflys over hans Liv og hans Digtning. Poul A. Andersen, Helsingør. 119 pp.
Optryk af nr. 1385 / 1508, 1509, 1649, 1822, 1842, 1868, 1898, 1930a, 1967, 2008, 2047, 2087 og 2128 / 2162 ovf. - Anm.: Johanne Birch-Jensen, Kristeligt Dagblad 2. apr.; Carl Johan Elmquist, Politiken 30. dec. 1967; Per Gudmundsen, Aktuelt 2. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2233. MØLLER, SV. JUEL, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi, II: Værker af H. C. Andersen oversat til nederlandsk, frisisk og afrikaans. Det kongelige Bibliotek, København. 104 pp.
Også med hollandsk titelblad. - Anm.: Aage Jørgensen, Den danske Realskole LXXI 1969, pp. 190-91; R. Klein, The Book Collector XVIII 1969, p. 525-26, 529-32; Hans Reeser, Anderseniana 3. rk. I:1 1970, pp. 126-28.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 2229 - 2233, året 1968 Næste 5 » top Top