Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 2026 - 2030, året 1963 Næste 5 »
2026. To Historier. Guldskat og Vanddraaben. Forord af H. TOPSØE-JENSEN. Illustreret af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 38 pp.
Forordet (pp. 5-14) optrykt i nr. 2155 ndf. (pp. 267-78). Nyt opl., 1988. - Anm.: Henning Fonsmark, Berlingske Aftenavis, 30.1.1964; Jens Kruuse, Jyllands-Posten, 7.juni 1964.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/42)

2027. BROBY-JOHANSEN, R. & EILER KRAG, Hans Andersen's Copenhagen. Gyldendal, Copenhagen. 48 pp.
Med fotografier og kommentarer af RB-J, tegninger af EK og tekster af HCA. - Oversat af Niels Haislund og Helen Fogh. - Også udgivet på dansk (Cf. anden bibliografi nr. 1859.) - Anm.: Fredrik Martner, Demokraten 30. jul.; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 30. jul.; Henrik Sjögren, Kvällsposten 25. aug.; Ole Storm, Politiken 18. aug.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1991/162)

2028. BRZOZOWSKA, ZDZISLAWA, Recepcja Hansa Christiana Andersena w Polsce w latach 1844-1960 w swietle wydawnictw jego dziel. Warszawa. 305 pp.
dvs.: Modtagelsen af Hans Christian Andersen i Polen i årene 1844-1960 i lyset af udgivelsen af hans værker. - Maskinskrevet dissertation; kopier i Det kgl. Bibliotek og i H. C. Andersens Hus. - Anm.: Paul Flandrup, Anderseniana 2. rk. VI:2 1967, pp. 201-04.
[De russiske tegn giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/205)

2029. BRØNDSTED, MOGENS & SVEN MØLLER KRISTENSEN, Danmarks litteratur. Gyldendal, København. Pp. 159-65.
5. opl., 1968. - 2. udg., i to bind, 1964 (Gyldendals Uglebøger, 92-93); afsnittet genfindes i Danmarks Litteratur, I: Fra Oldtiden til 1870, ved MB, pp. 163-70. 3. opl., 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2030. ERSLEW, THOMAS HANSEN, Supplement til Almindeligt Forfatter-Lexicon [..], I. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 19-28.
Fotografisk optryk; oprindelig offentliggjort 1858.
« Foregående 5 nr. 2026 - 2030, året 1963 Næste 5 » top Top