Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1990 - 1994, året 1962 Næste 5 »
1990. BÖÖK, FREDRIK, Hans Christian Andersen. A Biography. Translated from the Swedish by George C. Schoolfield. University of Oklahoma Press, Norman. xii, 260 pp.
Oversættelse af nr. 1562 ovf. - The final chapter of the second edition, 'Det danska hos H. C. Andersen' [..], has been omitted. - Anm.: Børge Gedsø Madsen, Scandinavian Studies XXXV 1963, pp. 84-85.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

1991. ERSLEW, THOMAS HANSEN, Almindeligt Forfatter Lexicon [..], I. Rosenkilde & Bagger, København. Pp. 16-18.
Fotografisk optryk; oprindelig offentliggjort 1843. se: 17352
1992. JACOBSEN, HANS HENRIK, Historikeren Vedel Simonsen til Elvedgård 1780-1858. Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense. Pp. 88-90.
Om HCA's besøg på Elvedgård 1829. - Med et brev af 7. sep. 1829 fra HCA til VS.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1993. JENSEN, JOHANNES V., Herman Bissens Portrætbuster. I hans: Aandens Spor. Portræter og Personligheder. [Redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen.] Gyldendal, København. Spec. pp. 73-79.
Optryk af nr. 778 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1994. KLÁTIK, ZLATKO, Vel'ky rozprávkár. Príspevok k problematike Andersenovej rozprávky. Mladé Letá, [Bratislava]. 128 pp. (Otázky detskej literatúry, 1.)
2. opl., 1969.
[De russiske tegn giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ]
« Foregående 5 nr. 1990 - 1994, året 1962 Næste 5 » top Top