Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1560 - 1564, året 1955 Næste 5 »
1560. BRUNIUS, TEDDY, Näktergalen. I hans: Ord och övertygelser. Natur och Kultur, Stockholm. Pp. 169-80.
Revideret optryk af nr. 1407 ovf.
1561. Ein Buch über den dänischen Dichter Hans Christian Andersen, sein Leben und sein Werk. Herausgegeben zur 150. Wiederkehr seines Geburtstags. Det Berlingske Bogtrykkeri, Kopenhagen. 227 pp.
Tysk udgave, oversat af Günther Jungbluth, af nr. 1558 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1562. BÖÖK, FREDRIK, H. C. Andersen. En levnadsteckning. 2:a uppl., översedd och utökad. Albert Bonnier, Stockholm. 315 pp.
1. udg., 1938 (nr. 944 ovf.). - Anm.: A-l. [Alvar Alsterdal], Arbetet 3. apr.; Gösta Andrén, Barometern 19. mar. og Ny Tid, 2.4.; Sigvard Andrén, Vestmanlands Läns Tidning 4. maj; Erik Asklund, Morgon-Tidningen 27. mar.; Gösta Attorps, Svenska Dagbladet 30. mar.; Ch. Pierre Backman, Dagen 7. apr.; C. O. B. [Carl Olof Bergström], Kumla Tidningen 2. apr. C. O. B.'s anm. også trykt i: Nerikes Allehanda 2.4.1955; N. B-n [Nils Berman], Östergötlands Dagblad 14. apr.; Birger Christoffersson, Stockholms-Tidningen, 2.4.; Hans Dhejne, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 11. jul.; Karl-Olov Eliasson, Svenska Morgonbladet 21. apr.; G. H-d [Gunnar Hedeland], Borås Tidning 27. apr.; Nils Ivar Ivarsson, Kvällsposten 2. apr.; Nils Lindgren, Aftonposten 30. mar.; Sigvard Lindqvist, Falu-Kuriren 25. apr.; Nils Ludvig [Olsson], Lunds Dagblad 2. jul., Ystads Allehanda 24. jun.; Sven Rinman, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 6. maj; Carl Svenson-Graner, Norrköpings Tidningar 17. maj. - Cf. nr. 1687a, 1779 og 1814 ndf. - Cf. Tomas Forser, Böoks 30-tal. Pan/Norstedts, Stockholm 1976. Pp. 188-90 og 233. Cf. også Svante Nordin, Fredrik Böök. En levnadsteckning. Natur och Kultur, Stockholm 1994. Pp. 299-300.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1956/33)

1563. CAVAZZUTI, M. A., Le novelle di Hans Christian Andersen. Istituto Padano di Arti Grafiche, Rovigo. 46 pp. (Coll. dei classici della Letteratura per l'infanzia.)
1564. CIBALDI, ALDO, Hans Christian Andersen. Editrice La Scuola, Brescia. 94 pp. (Coll. Scrittori per l'infanzia.)
Cf. nr. 1887 ndf. Seconda edizione. 1959 136 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/382)

« Foregående 5 nr. 1560 - 1564, året 1955 Næste 5 » top Top