Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1406 - 1410, året 1952 Næste 5 »
1406. BILLESKOV JANSEN, F. J., Æstetisk Karakteristik og Vurdering. I: Nordisk Sommeruniversitet 1951: Årsagsproblemet. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 210-14.
Dette bidrag er, ligesom nr. 1407, 1411, 1412 og 1459 ndf., udarbejdet med henblik på det litteratur- og kunstvidenskabelige symposium ved sommeruniversitetets møde i Askov 1951. Alle bidragene beskæftiger sig med Nattergalen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1407. BRUNIUS, TEDDY, Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt. I: Nordisk Sommeruniversitet 1951: Årsagsproblemet. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 196-203.
Cf. (noten til) nr. 1406 ovf. - Optrykt i revideret form 1955 (nr. 1560 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1408. HAZARD, PAUL, Kinder, Bücher und grosse Leute. Vorwort von Erich Kästner. Hoffmann & Campe, Hamburg. Pp. 122-36.
Oversættelse af nr. 800 ovf.
Erich Kästner zu dem neuen Buch von Paul Hazard. Andersen - König der Märchenerzähler. Süddeutsche Zeitung, Weihnachten 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/2790)

1409. H. C. Andersen gjester Silkeborg. Nogle Episoder fra H. C. Andersens Silkeborgbesøg i Aarene 1850, 1853 og 1859. Illustreret af HENRY LAURITZEN. Med en Indledning af OTTO BISGAARD. Frede & L. C. Lauritzen, Silkeborg. 45 upag. pp.
Indledning pp. [7]-[9]. - 15 tegninger til citater fra besøgene vedrørende dagbøger og breve [uddrag]. - Anm.: Se u. nr. 1439 ndf. - Anm: Berlingske Tidende, 25. november 1952; Aalborg Stiftstidende, 29.11.1952; c.j.e., Politiken, 26.11.52.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/15, 1971/533)

1410. H. C. Andersens eget Eventyr i Billeder. Billedudvalg og Tekster af SVEND LARSEN og H. TOPSØE-JENSEN. With an introduction and picture titles in English. Berlingske Forlag, København. 80 pp.
Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 26. nov.; d., Aarhuus Stiftstidende, 28.11.1952; C. J. E. [Elmquist], Politiken 26. nov.; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 26. nov.; Jens Kruuse,Berlingske Aften 26.11.1952; Ekstrabladet, 25.11.1952; Flensborg Avis, 29. nov. 1952; - Cf. nr. 1439 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1406 - 1410, året 1952 Næste 5 » top Top