Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1382 - 1386, året 1951 Næste 5 »
1382. HENDRIKSEN, KNUD, Om H. C. Andersen: 'Maurerpigen'. Anderseniana 2. rk. II:1, pp. 12-16.
Optrykt i udvidet form 1954 (nr. 1490 [b] ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1963/37)

1383. HØYBYE, POUL (medd.), Om Søren Kierkegaard i H. C. Andersens Korrespondance. Meddelelser fra Søren Kierkegaard Selskabet III:1, pp. 84-86.
Optryk af det Enten-Eller vedrørende i Signe Læssøes brev af 7. apr. 1843 16291 til HCA og i dennes svar af 21. apr. s. å. 16818.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1384. KIERKEGAARD, THORVALD, H. C. Andersen og hans Gudstro. Protestantisk Tidende XLVII, pp. 114-25.
Tale holdt ved Det fri Kirkesamfunds HCA-fest 18. apr. - Smst. pp. 126-32 aftrykkes En Historie og 'Der er Forskjel!'

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1385. MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen i Helsingør. (Fredag d. 26. Maj 1826 til Torsdag d. 19. April 1827). Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1950-51, pp. 3-13.
Optrykt 1954 (nr. 1508 ndf.) og 1968 (nr. 2232 ndf., pp. 19-26).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1386. NEIIENDAM, JAN, H. C. Andersen og Hofteatret. Anderseniana 2. rk. II:1, pp. 1-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1382 - 1386, året 1951 Næste 5 » top Top