Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1224 - 1228, året 1947 Næste 5 »
1224. H. C. Andersens Moder. En Brevsamling. Udgivet af SVEND LARSEN. Rasmus Hansens Boghandel, Odense. 53 pp.
Med 24 breve fra årene 1822-33.- Indledning pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 28. jun.; Kim Fyns Stifstidende, 20. jun. 1947; Svend Gundel, Jyllands-Posten, 3.9.1947; hgo. [dvs.: H. G. Olrik], Nationaltidende 16. dec. - Cf. nr. 1251 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1225. Rejsekammeraten. Med Indledning af KAI FRIIS MØLLER. Enogtredive Koldnaalsraderinger af POVL CHRISTENSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 37 unumm. pl.
Trykt i 125 eks. - Indledning pl. [3]. - Anm.: Kaj Borchsenius, Politiken 19. dec.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 16. dec.; Viggo Madsen,Politiken Magasinet, 9. nov. 1947; Ekstrabladet, 8. dec. 1947; B.T., 7.10.1947; Ekstrabladet, 8.12.1947; "Grafikeren har aabnet en Udstilling af sin samlede Produktion i dansk Bogkunst i H. Hagerups Boghandel". Berlingske Tidende, 17. nov. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/45)

1226. Romerske Dagbøger. Ved PAUL V. RUBOW og H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København. 176 pp.
Indledning af PVR pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 27. okt.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 2. aug. 1948 (hertil en notits af Poul Høybye, smst. 7. aug.); Aalborg Amtstidende, 26.11.1947; Dagens Nyheter, 16. nov. 1947; Vejle Amts Folkeblad, 29.10.1947; Socialdemokraten, 1.12.1947; Harald Engberg, Politiken 22. okt.; Sven Gundel, Jyllands-Posten 29. dec.; H. St. Holbeck, Fyns Tidende, 30.10.; Niels Kaas Johansen, Information 16. jan. 1948; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2. nov.; Dina Lea Bergens Tidende 22 nov. 1947; Bookman [dvs.: Kai Friis Møller], Ekstrabladet 28. jan. 1948; The Times Literary Supplement, 1947, p. 632.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/31)

1227. Tre Eventyr. Med Forord af BO GRØNBECH. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 54 pp.
Forord pp. 7-10. - Indhold: Nissen hos Spekhøkeren, Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen og Hvad man kan hitte paa. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende, 26.10.1947; Chr. Kirchhoff-larsen,Børsen, 4.11.1947; Ekstrabladet, 6. nov.; Fyens Stiftstidende, 4. dec.; Fyns Venstreblad, 8. nov.; Kristeligt Dagblad, 10. nov.; Nationaltidende, 12. nov.; Politiken, 4. dec.; Aalborg Amtstidende, 13. nov.;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1228. BÖÖK, FREDRIK, La Vida del Poeta H. Ch. Andersen. Creador de los Cuentos de Hadas. Traducida por Juan G. L. Krohn. Peuser, [Buenos Aires]. 271 pp.
Oversættelse af nr. 1115 (< 944) ovf.
« Foregående 5 nr. 1224 - 1228, året 1947 Næste 5 » top Top