Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 949 - 953, året 1938 Næste 5 »
949. RUBOW, PAUL V., Danske Forfattere i Paris i Tiden mellem Restaurationen og den tredje Republik, 1: H. C. Andersens Pariserrejser. I: Franz v. Jessen (red.), Danske i Paris gennem Tiderne, II,1: 1820-1870. C. A. Reitzel, København. Pp. 170-98.
Optrykt 1950 (nr. 1340 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

950. SöDERHJELM, HENNING, Människan H. C. Andersen. I hans: Författareprofiler. Albert Bonnier, Stockholm. Pp. 141-49.
Oprindelig offentliggjort som anm. af Mit Livs Eventyr (4. udg.; Gyldendal, København 1930) i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 27. aug. 1930.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

951. DIVER, MAUD, Hans Andersen: An Appreciation. The Cornhill Magazine CLVIII (jul.-dec.), pp. 789-95.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

952. KRISTENSEN, MARIUS, H. C. Andersens sidste rettelse i Historien om en Moder. Danske Studier, pp. 89-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

953. KROGH, JOHAN, Om H. C. Andersen og hans Eventyr. Danmarksposten XIX, nr. 11, pp. 6-8.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 949 - 953, året 1938 Næste 5 » top Top