Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 493 - 497, året 1925 Næste 5 »
493. Et Brev fra H. C. Andersen. Den nye Litteratur III 1925-26, pp. 249-50.
Til biskop Chr. T. Engelstoft; dateret Amsterdam 4 Mai 1868.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

494. Hans Christian Andersen. Zum 50. Todestag. Die Literatur. Monatsschrift für Literaturfreunde XXVIII 1925-26, pp. 34-35.
Uddrag af avisartikel af Ernst Lissauer - med tilføjet fortegnelse over andre avisartikler i anledning af 50-årsdagen. På engelsk: Hans Christian Andersen. The Living Age, Dember 4, 1925, pp. 542-45.

(Bibliografisk kilde: HCAH: ty. og eng.)

495. Nye Oplysninger om H. C. Andersen. Verden og Vi XV, pp. 41-42.
Mærket V.. - Anm. af nr. 442 og 446 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

496. Paa 50 Aarsdagen for H. C. Andersens Død. Illustreret Familie-Journal IL, nr. 30, pp. 16-17.
Smst. p. 15 et digt, Hans Christian Andersen, af G. Just Pedersen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

497. To Breve fra H. C. Andersen til F. Reventlow. Gads danske Magasin XIX, pp. 560-62.
Dateret 20. sep. 1847 og 1. jun. 1848.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/274)

« Foregående 5 nr. 493 - 497, året 1925 Næste 5 » top Top