Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1233 - 1237, året 1947 Næste 5 »
1233. LARSEN, SVEND, H. C. Andersens Bøger. En Bibliografi. Forum, København. 93 pp. (Om Bøger: Smaaskrifter for Bogvenner, III.)
Indledning, Liv og Digtning, pp. 9-40. - Cf. nr. 1274a ndf. - Anm.: H. J. H. [Juul Hansen], København, 15. feb. 1948; Fyens Stiftstidende, 19. dec. 1947; Nationaltidende, 28. dec. 1947; Politiken, 27. dec. 1947; Chr Kirchhoff-Larsen,Børsen, 7. jan. 1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/29)

1234. MØLLER-JENSEN, JENS, H. C. Andersen-Kredse i Landets Amter. [København.] 24 pp.
En opfordring til at danne Kredse med det formål at komme til at vurdere og udnytte den Arv, vor gode - 'saa vidt om Jorden' vurderede - Landsmand har givet det danske Folk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1235. SADOLIN, EBBE, H. C. Andersen mellem Forførere og Kurtisaner. Nogle Dagbogssider fra Paris. Carit Andersen, København 7 upag. pp.
Om indholdet af en bogkasse ved Seinen (!). - Anm.: Berlingske Tidende, 27. Dec. 1947; Børsen, 25.1.1948; Nationaltidende, 8. Jan. 1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/34)

1236. SMITH, GEORGE SMEDLEY & BERNARD SZOLD, Ugly Duckling. Decorations by Cas Duchow. The Ward Ritchie Press, Los Angeles. 165 pp.
[..] an unusual play about Hans Christian Andersen and Jenny Lind [..] a holiday adventure in fine bookmaking, oplyser en forhåndsmeddelelse om projektet.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/391)

1237. SPEIDEL, LUDWIG, Hans Christian Andersen. I hans: Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Sigismund von Radecki. Alster Verlag Curt Brauns, Wedel. Pp. 76-84. (Meister der kleinen Form, II.)
Optryk af nr. 324 ovf.
« Foregående 5 nr. 1233 - 1237, året 1947 Næste 5 » top Top