HCA-litteratur p� kinesisk*

Vis fra d. 19. �rhundrede | Vis fra d. 20. �rhundrede | Vis fra d. 21. �rhundrede

* Vi g�r opm�rksom p�, at dette ikke n�dvendigvis repr�senterer al H.C. Andersen-litteratur p� kinesisk, men blot det, H.C. Andersen-Centret har registreret i sin database.

23 optegnelser om litteratur af og om H.C. Andersen p� kinesisk

What the Moon Saw.

H.C. Andersen: "What The Moon Saw." English with Chinese Translation and Notes by Kwei You. The Commercial Press, Limited, Shanghai 1933. 195 s. [33 evenenings]

(Bibliografisk kilde: HCAH 2013/15)

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues.

Kejserens nye Klæder paa femogtyve Sprog. [polyglot] Les Habits neufs de l'Empereur en vingt-cinq langues. Udgivet af LOUIS HJELMSLEV og AXEL SANDAL. C. A. Reitzel, København. 183 pp.
Forbemærkning af Axel Sandal pp. 7-8 (på fransk pp. 9-10); forord af Louis Hjelmslev pp. 11-16 (på fransk pp. 17-23); forord af H. Topsøe-Jensen pp. 24-29 (på fransk pp. 30-35). Eventyret på dansk: s. 37. Norsk s. 42. Svensk s. 47. Islandsk s. Tysk s. 58; Hollandsk s. 64; Engelsk s. 70; Fransk s. 77; Italiensk s. 83; Spansk s. 89; Portugisisk s. 94; Rumænsk s. 100; Græsk s. 106; Russisk s. 112; Polsk s. 118; Bulgarsk s. 123; Jugoslavisk [kroatisk] s. 128; Litauisk s. 133; Grønlandsk s. 138; Finsk s. 143; Ungarsk s. 149; Tyrkisk s. 154; Arabisk s. 160; Jiddisch s. 165; Kinesisk s. 173; - Anm.: Nils Bjertnes, Nordschleswigsche Zeitung, Aabenraa 8. mar. 1945; Sven Gundel, Jyllands-Posten 28. maj; E. F. H. [Ernst Fr. Hansen], Kristeligt Dagblad 30. apr.; Gtz: Blevet Boghandler paa Grund af Lugtesansen, [Forlagsdirektør Axel Sandal], Politiken, 25.4.1944. Politiken,30.4.1944; Carsten Hildebrandt, Translatøren, sep. 1944; Poul Høybye, Nationaltidende 1. maj; J. K. Larsen, Kristeligt Dagblad 28. jun. - SJM Pg 3.

Se også nr. 1113 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/90)

The selected Fairy Tales of Andersen.

Kinesisk udgave. Oversat af Ye Junjian. ek1, ek2, ek3, ek4, ek5, ek7, ek8, ek9, ek12, ek13, ek78, ek95, ek125, ek133, ek139, ek142, ek152, ek156 ek79, ek93, ek99, ek101, ek102, ek103, ek107, ek108, k110, ek117, ek122, ek123, ek129,ek153 Omtalt: Kinesisk H.C. Andersen til 6000 Dollars [kinesiske altså!] Social-Demokraten, 18.11.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/13)

A Meeting in Commemoration of the World Cultural Giants Johann Christoph Friedrich von Schiller, Adam Mickiewicz, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Hans Christian Andersen.

A Meeting in Commemoration of the World Cultural Giants Johann Christoph Friedrich von Schiller, Adam Mickiewicz, Charles Louis de Secondat Montesquieu, Hans Christian Andersen. Peking.
Med paralleltekst på kinesisk, russisk, fransk og engelsk. Indeholder en tale af Mao Tun om de fire giganter. H.C. Andersen fejres i Kina. Mindetaler af digteren Mao Tun og professor Sven Møller Kristensen Land og Folk, 9.5.1955.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

he gushi xuan

he gushi xuan. Chatu genju Vilhelm Pedersen. Renmin wenxue chubanshe, Beijing 1978. [4], x, 441 pp., 1 pl. - Forord af Chun-chan Yeh pp. i-ix.

H.C. Andersen på kinesisk. Dansk pressedelegation i Kina.

Renmin ribao. 1978. Dansk pressedelegation hos viceministerpræsident Li hsien-nien. Udenrigsministeriets Presse- og kulturafdeling. Med mange avisudkliip, heribl s. 15, 36, 56, 60,68.: Udklip 4. dec.: H.C. Andersen er bestseller i Kina: Yeh Chun-Chien, 65 årig kinesisk digter, somhar overat H.C. Andersen og boet i Danmark. Udklip 7. dec. 1978: H.C. Andersen oversat fra dansk i Kina. Af Aktuelts chefredaktør Bent Hansen. Udklip 9. dec.1978: Nu er han ikke farlig mere. Kineserne tager H.C. Andersen til nåde.
Samlede eventyr oversat af Ye Junjian, udkommet i 16 bind og oplag på 1 mill.
bd. 1: ek1, ek2, ek3, ek4, ek5, ek6, ek7, ek8.
bd. 2: ek9, ek10 ek11, ek12, ek13, ek15.
bd. 3: ek14, ek16, ek17, ek19, ek20, ek21, ek22, ek23, ek111, ek112, ek113.
bd. 4: ek24, ek25, ek26, ek27, ek38, ek29, ek34, ek35, ek36.
bd. 5: ek30, ek31, ek32, ek33, ek37, ek38, ek39, ek40, ek41, ek42, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47.
bd. 6: ek48, ek49, ek50, ek51, ek52, ek53, ek54, ek55, ek56, ek57, ek58, ek59, ek60, ek61, ek62, ek63, ek114, ek115.
bd. 7: ek64, ek65, ek66, ek67, ek68, ek69, ek70, ek71, ek72, ek73, ek74, ek77, ek85.
bd. 8: BUB, 33 aftener, ek78, ek79, ek80, ek81, ek82.
bd. 9: ek18, ek76, ek83, ek84, ek86, ek87.
bd. 10: ek75, ek88, ek89, ek90, ek91, ek92, ek93, ek94, ek95.
bd. 11: ek96, ek100, ek101, ek102, ek103, ek104, ek105, ek106, ek109, ek134.
bd. 12: ek98, ek99, ek107, ek108, ek110, ek117, ek118, ek119, ek120, ek121, ek122, ek123, ek129, ek130.
bd. 13: ek97, ek116, ek124, ek125, ek126, ek127, ek131, ek132.
bd. 14: ek128, ek133, ek135, ek136, ek137, ek138, ek139, ek140, ek141, ek142, ek143, ek145.
bd. 15: ek144, ek146, ek147, ek148, ek149, ek150, ek151, ek152, ek153, ek154, ek155, ek156, TD, TE, TF, TM, TO, TP.
bd. 16.: Lykke-Peer.
Bøgerne:

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/107-0001-16)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/12)

Pu ch'ou ti ch'ou hsiao ya

Yè,J_n-jiàn, Pu ch'ou ti ch'ou hsiao ya. Hu-nan shao-nien-erh-t'ung ch'u-pan-she, Ch'ang-sha 1984. iv, 210 pp., 8 pl. [Den smukke grimme ælling.]

Brief Introduction of Andersen's Life

Translator Guo Dehua (One of the contents of the HCA Exhibition). Published by Danish Royal Kingdom, MInistry of Foreign Affairs. Printed by China Foreign Translation Publishing Company, 1988. Beijing. 24 p.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen i Kina

Yeh, Chun-Chan, H. C. Andersen i Kina. Anderseniana, 1989, pp. 51-59. - Oversat fra esperanto af Erling Windeballe; også offentliggjort på kinesisk og japansk [Nihon Gido Bungaku, september 1986, pp. 72-88], cf. note p. 51.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Naturens stemme i H. C. Andersens eventyr

Mylius, Johan de, [På kinesisk: Naturens stemme i H. C. Andersens eventyr.] Lovers of Children's Literature (Taiwan), 1991, nr. 3, pp. 6-15; Journal of Zheijang Normal University, Social Sciences Edition. Special Issue on Children's Literature Research (Shanghai), 1991, pp. 72-78. (*)

Naturens stemme i H.C. Andersens eventyr

"Naturens stemme i H.C. Andersens eventyr". Kinesisk oversættelse ved Zhou Jun Gong / Xiao La. Tidsskriftet Lovers of Children's Literature, 1991 nr. 3, s. 6-15 (m. illustrationer, portrætter og afsl. kort biografi over JdM). Taiwan.

Antusheng ertong gushi quanji.

Antusheng ertong gushi quanji. I-IV. Overs. af Lin Hua. Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, Beijing [1995]. 342, 365, 369 og 349 pp. – 2. opl., 1997. – Indledning I pp. 1-22. – [Samlede eventyr og historier.] – Cf. Kirsten Pruzan Mikkelsen, "Lin Huas eget eventyr", Berlingske Tidende 9.2.1997.

Et udvalg af afhandlinger om forskning i H.C. Andersens forfatterskab

Et udvalg af afhandlinger om forskning i H.C. Andersens forfatterskab (overs. af den kinesiske titel: Danmai Antusheng Yanjiu Lunwen Xuan). Udg. af XiaoLa og Johan de Mylius (JdM har skrevet introduktion til hver af de udvalgte artikler og selv bidraget med sin artikel "Øjeblikket" 1991). 278 sider, ill. Anhui Province Juvenile Publishing House, Shanghai 1999.

Danmai Antusheng Yanjiu Lunwen Xuan

Mylius, Johan de& Xiao La (red.), Danmai Antusheng Yanjiu Lunwen Xuan. Anhui Province Juvenile Publishing House, Shanghai 1999. iv, 276 pp. - Udvalg af dansk H. C. Andersen-forskning: Søren Kierkegaard, Georg Brandes, Hans Brix, Paul V. Rubow, Bo Grønbech, Villy Sørensen, Eigil Nyborg, Søren Baggesen, Helge Topsøe-Jensen, Viggo Hjørnager Pedersen, Ivy Möller-Christensen, Elias Bredsdorff og Johan de Mylius.

Andersen's Fairy tales and Folktales.

Chen Yi-an. Fujian Teachers University, China, 2000. Paper at the Third International h.c. Andersen Conference [not included in the subsequent book, however]. 15 pages in English. 25 pages in Chinese.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Denmark's fair tale capital.

The birthplace of Hans Christian Andersen still retains the Northern eurpean charm that led the fairy-tale write writer to call it Denmark's most beautiful city. Taipei Times, kinesisk/engelsk sproget avis. 4.7.2002.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Chinese Interpretations of Andersen's Fairy Tales.

Hongye Li: / Li Hongye: Chinese Interpretations of Andersen's Fairy tales. China Peace Publishing House. Beijing 2005. 578 s.
Andersen: An Extraordinary Person.
A Perpetual Boy.
Andersen's Fairy Tales: The Origin of Modern
Chinese Children's Literature. "An Old Blunderer Writing in the Garden"
A Great Realistic Writer.
A Profusion of Meaning
A Canon of Classic Children's Literature.
A Great Writer.
A Man Pouring out His Heart.
Sorting out the Impression from Reading.
Illusion and Estrangement.
Concluding Remarks.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Kinesisk eventyrudgave.

Nyoversættelse af samtlige HCAs eventyr i gul kassette med tre bind. Oversat af prof. R.D. Shi Qine. Yilin Press, Nanjing. 2005.
[Den kinesiske professor i nordiske sprog Shi Qine kom i begyndelsen af april 2006 på visit i Danmark. Anledningen var at hun den 2. april fik overrakt H.C. Andersen Prisen for sin oversættelse af ‘H.C. Andersens Samlede Eventyr og Historier’. ]

(Bibliografisk kilde: HCAH 2007/76)

Artist Papercuttings by Lu Xue. An artist who made a name for herself in the world with a pair of scissors.

Katalog på kinesisk og engelsk over hendes værker: Amazing artistry that captures the most lifelike images onpaper. The 200 Anniversary Birthday Commemorate of Hans Christian Andersen The World Fairy Tale Initiator in China. [Lu Xues værker blev udstillet på museet i 2003]. Katalog: Chinese Art Papercutting Association, Shandong. 2005. 27 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2003/191)

Kinesisk eventyrudgave.

Kinesisk eventyrudgave oversat af Ye Jinjuan og Linhua og Ren Rongron. Bogen er udgivet med støtte fra HCA2005. Udgivet i 1.326.000 ex. Zhejiang Juvenile & Childrens Publishing House, China, 2005. 1035 s.
Indeholder alle eventyr på nær ek82 og ek148 Indeholder Billedbog uden Billeder og Lykke Peer.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/232)

De vilde Svaner.

med decoupager af Dronning Margrethe II. Udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag. Bogen udkom på dansk, engelsk og kinesisk. 2009. På italiensk 2012, se: 16983

(Bibliografisk kilde: HCAH: kin. 2012/10)

20 shi ji zhong ye Zhongguo yu jing xia de Antusheng tong hua

QIAN, ZHONGLI, “20 shi ji zhong ye Zhongguo yu jing xia de Antusheng tong hua”. Foreign Literature Studies/Wai Guo Wen Xue Yan, 33, 1 [147], 2011, pp. 143-50.

Samarbejdsaftale mellem H.C. Andersens Hus og Lu Xun-Museet

[Kinesisk avis] med artikel om den indgåede samarbejdsaftale mellem H.C. Andersens Hus og Lu Xun-Museet i Shaoxing. Shaoxing-Avisen, 29.5.2013.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

S�g efter litteratur p� kinesisk

Links: