Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 951 - 955, året 1984 Næste 5 »
951. Larsen, Svend Erik, Sémiologie littéraire. Essais sur la scene textuelle. Traduit du danois par Françoise Arndt. Odense University Press, Odense 1984. Pp. 217-47. (Odense University Studies in Literature, 17.) - Bogen er 2. udg. af forf.'s Litterær semiologi, 1975 (nr. 353 ovf.); et kapitel om teatersemiologi (pp. 457-528) er blevet tilføjet.
952. Lindgren, Barbro, Det bliver en vild Fugl, der flyve høit'. Om H. C. Andersens uppväxt. I: Annike Holm & Siv Widerberg (red.), Barndomens böcker. Barnboksförfattarnas litteraturhistoria. Gidlunds, Stockholm 1984. Pp. 30-43.
953. Møllehave, Johannes, Det er liv at rejse. Om H. C. Andersen på rejse. Gjellerup & Gad, København 1984. 96 pp. - Bogen har fyldige tekstuddrag fra HCA's rejseskildringer. - Anm.: Ole Storm, Politiken 16.1.1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1984/154)

954. Nagashima, Yoichi, The 1925 Hans Christian Andersen Festival. I: Mette Laderrière (red.), Danes in Japan 1868 to 1940. Aspects of Early Danish-Japanese Contacts. Akademisk Forlag, Copenhagen 1984. Pp. 143-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

955. Nedergaard, Leif, (a) Nogle iagttagelser i og omkring 'Kejserens nye Klæder'; (b) H. C. Andersen's 'Nattergalen' og J. L. Heiberg's 'Digter-Misundelse'. I hans: Kritiske studier og litterære essays. Rolv Forlag, Rødovre 1984. Pp. 190-93; 194-96. - Optryk af AaJ nr. 2200 og nr. 96 ovf.
« Foregående 5 nr. 951 - 955, året 1984 Næste 5 » top Top