Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 808 - 812, året 1982 Næste 5 »
808. Brøndsted, Mogens, 1830-1860: Dänemark. I: Mogens Brøndsted (red.), Nordische Literaturgeschichte, I: Von den Anfängen bis zum Jahre 1860. Übersetzt von Hans-Kurt Mueller. Wilhelm Fink Verlag, München 1982. Spec. pp. 378-86. Cf. reg. (II, 1984). - Dansk / norsk / svensk udg. 1972 (nr. 175 ovf.).
809. Bøggild, Hansaage, Andersen og Hansen. I hans: Varm granit. Artikler og essays. Bornholms Tidendes Forlag, Rønne 1982. Pp. 23-29. - Oprindelig offentliggjort i Bornholms Tidende 25.7.1981. - Hansen, dvs. portrætmaleren Lars Hansen (1813-72).
810. Dall, Uwe & Sven Erik Henningsen, Folkeeventyret som fortælling. I: Peter Lykke-Olesen & Ole Pedersen, Folkeeventyr. Fascination og pædagogik. Gyldendal, København 1982. Spec. pp. 193-94. - Om Klods-Hans. - Cf. udgiverne om HCA pp. 81-82.
811. Danish Andersen Illustrations. H. C. Andersens Hus, Odense 1982. 25 pp. - Katalog til udstilling i den danske London-ambassade 2.-12.11.1982; tekst af Niels Oxenvad, translated by John Warbrick.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/307)

812. Decoin, Didier, Il était une joie ... Andersen. Éditions Ramsay, Paris 1982. 158 pp.
« Foregående 5 nr. 808 - 812, året 1982 Næste 5 » top Top