Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 41, året 1969 Næste 5 »
41. Topsøe-Jensen, H., Fra H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Brevveksling med E. L. Oksen. Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger, 16, 1969, pp. 85-112.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/142)

« Foregående 5 nr. 41, året 1969 Næste 5 » top Top