Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 294 - 298, året 1974 Næste 5 »
294. Nielsen, Erling, H. C. Andersen. I hans: H. C. Andersen og andre Danskere. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1974. Pp. 71-125. - Bogen omtales i kolofonen som 2. og utvidet utgave af en i 1962 offentliggjort bog (AaJ nr. 1996). Den indledes (pp. 7-15) med en Advarsel!, hvori EN polemiserer mod Arne Duve og Jørgen Holmgaard for hhv. dybdepsykologisk og ideologikritisk mishandling af HCA. Denne polemik foranledigede følgende debatindlæg i Bergens Tidende: Aage Jørgensen, Vor mand i Oslo - og ideologikritikken, 23.-24.1.1975; Arne Duve, Dansker som litteraturforskere, 29.1.1975; AD, Nielsen som Andersen-forsker, 6.2.1975; AaJ, Litteraturforskning og psykoanalyse, 10.2.1975; AaJ, Arne Duve på krigsstien, 1.4.1975; AD, H. C. Andersen under lupen, 11.4. 1975. AaJ's første artikel fremkom tillige i Fyens Stiftstidende 19.4.1975 (Eventyrdigtning i splid med sig selv) og i Tidens Skole, 77, 1975, pp. 699-704. - Anm.: Hans Bendix, Politiken 18.1. 1975; Johan Borgen, Dagbladet 12.9.1974; Per Gottschalk, Morgenbladet 7.10. 1974; Karin Gullerud-Johansen, St. Olav, nr. 22, 1974; Per Haddal, Vårt Land 21.9. 1974; Kaare Horgar, Dagen 26.9.1974; Ole Hyltoft, Aktuelt 17.12.1974; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 14.11.1974, Farmand 7.12.1974; Knut Nygaard, Bergens Tidende 26.10.1974; Arne Prøis, Nationen 13.11.1974; Elling Tjønneland, Haugesunds Avis 31.12.1974. - EN's indledende advarsel fremkom oprindelig som kronik i Dagbladet 7.9.1974 (med fejlagtig datering: 6.9.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/76, kronik: 1995/107)

295. Rohde, H. P., Den endnu levende. I hans: Gaadefulde stadier paa Kierkegaards vej. Rosenkilde og Bagger, København 1974. Pp. 39-51. - Om Søren Kierkegaards Af en endnu Levendes Papirer. - Cf. nr. 117 og 166 ovf.
296. Schmitz, Victor A., Dänische Dichter in ihrer Begegnung mit deutscher Klassik und Romantik. Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M. 1974. Pp. 121-33 (Andersen und die deutsche Romantik), med noter pp. 232-37. (Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, 23.) - Cf. reg. - Anm.: Mogens Brøndsted, Orbis Litterarum vol. 31, pp. 166-68, juni 1976.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

297. Dal, Erik, m.fl., H. C. Andersen-litteraturen 1972-73. Tiende litteraturoversigt. Anderseniana, 3. rk., 2:1, 1974, pp. 81-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

298. Duarte, Silva, Notas do Diário de Andersen escrito durante a Viagem a Portugal. Portugiesische Forschungen der Görresgesellschaft, 1. Reihe: Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte, 13, 1974-75 [udk. 1977], pp. 117-30, 1 pl.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 294 - 298, året 1974 Næste 5 » top Top