Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 290 - 294, året 1974 Næste 5 »
290. Jørgensen, Aage, Omkredsninger. Artikler og anmeldelser. Akademisk Forlag, København 1974. 136 pp. - Heri pp. 32-75 seks HCA-artikler i fotografisk optryk: nr. 91, 204 og 205 ovf., samt anmeldelser af nr. 7, 114 (bd. I) og 239 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

291. Kirk, Hans, H. C. Andersen. I hans: Litteratur og tendens. Essays og artikler. Udvalg og forord ved Børge Houmann. Gyldendal, København 1974. Pp. 159-64. - Optryk af AaJ nr. 1734.
292. Kofoed, Niels, Kunst og politik. I: Carsten Hansen & Hans Bekker-Nielsen (red.), Nordisk Institut. Artikler og kronikker 1966-73. Nordisk Institut / Odense Universitet, Odense 1974. Pp. 142-48. - Fotografisk optryk af nr. 160 ovf.
293. Møller, Sv. Juel, Bidrag til H. C. Andersens Bibliografi, VI: Værker af H. C. Andersen oversat til italiensk. Det kongelige Bibliotek, København 1974. 166 pp. - Også med italiensk titelblad. - Anm.: Henrik Neiiendam, Weekendavisen 26.7.1974; Aage Jørgensen, Jyske Tidende, 9.4.1974.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

294. Nielsen, Erling, H. C. Andersen. I hans: H. C. Andersen og andre Danskere. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1974. Pp. 71-125. - Bogen omtales i kolofonen som 2. og utvidet utgave af en i 1962 offentliggjort bog (AaJ nr. 1996). Den indledes (pp. 7-15) med en Advarsel!, hvori EN polemiserer mod Arne Duve og Jørgen Holmgaard for hhv. dybdepsykologisk og ideologikritisk mishandling af HCA. Denne polemik foranledigede følgende debatindlæg i Bergens Tidende: Aage Jørgensen, Vor mand i Oslo - og ideologikritikken, 23.-24.1.1975; Arne Duve, Dansker som litteraturforskere, 29.1.1975; AD, Nielsen som Andersen-forsker, 6.2.1975; AaJ, Litteraturforskning og psykoanalyse, 10.2.1975; AaJ, Arne Duve på krigsstien, 1.4.1975; AD, H. C. Andersen under lupen, 11.4. 1975. AaJ's første artikel fremkom tillige i Fyens Stiftstidende 19.4.1975 (Eventyrdigtning i splid med sig selv) og i Tidens Skole, 77, 1975, pp. 699-704. - Anm.: Hans Bendix, Politiken 18.1. 1975; Johan Borgen, Dagbladet 12.9.1974; Per Gottschalk, Morgenbladet 7.10. 1974; Karin Gullerud-Johansen, St. Olav, nr. 22, 1974; Per Haddal, Vårt Land 21.9. 1974; Kaare Horgar, Dagen 26.9.1974; Ole Hyltoft, Aktuelt 17.12.1974; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 14.11.1974, Farmand 7.12.1974; Knut Nygaard, Bergens Tidende 26.10.1974; Arne Prøis, Nationen 13.11.1974; Elling Tjønneland, Haugesunds Avis 31.12.1974. - EN's indledende advarsel fremkom oprindelig som kronik i Dagbladet 7.9.1974 (med fejlagtig datering: 6.9.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/76, kronik: 1995/107)

« Foregående 5 nr. 290 - 294, året 1974 Næste 5 » top Top