Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1568 - 1572, året 1994 Næste 5 »
1568. Grit, Diederik C., Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië. Universitaire Pers Maastricht, Maastricht 1994. 299 pp. - Disputats, forsvaret ved Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht 29.4.1994; omfattende syv tidligere offentliggjorte, nu ajourførte artikler, bl.a.: Makkers en kameraden: een analyse van H. C. Andersens 'Reisekammeraten' in zeventien Nederlandse vertalingen, 1848-1992, pp. 131-63 (oprindelig offentliggjort i Tijdschrift voor Skandinavistiek, 3:1, 1982, pp. 31-79 [nr. 835 ovf.]; skrevet s.m. Peter Vingerhoets; appendix om Annelies van Hees' 1992-oversættelse pp. 161-63). - Cf. reg. - Cf. nr. 1229 ovf.
1569. Handesten, Lars, Sæt litteraturen er til - om genre, fortolkning og litteraturpædagogik. Danmarks Lærerhøjskole, København 1994. Pp. 121-27. - Om HCA's fabler og / eller eventyr. - Ph.d.-afhandling, let revideret.
1570. Højholt, Per, Hr. Nederlænder Andersen. I hans: Stenvaskeriet og andre stykker. Samleren, København 1994. Pp. 125-32. - Optryk af nr. 14 ovf.
1571. Jørgensen, John Chr., Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906. Fisker & Skou, København 1994. Pp. 71-80 (Søren Kierkegaard og anmeldelsen som bog). Cf. reg. p. 336. - Disputats, forsvaret på Københavns Universitet 3.2.1995.
1572. Kofoed, Niels, Grundtræk af en europæisk poetik. Religion og æstetik i romantik og modernisme. C. A. Reitzel, København 1994. Pp. 159-94 (Livssynets formulering hos H. C. Andersen).
« Foregående 5 nr. 1568 - 1572, året 1994 Næste 5 » top Top