Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1441 - 1445, året 1992 Næste 5 »
1441. Bredsdorff, Elias, H. C. Andersen. Människan och diktaren. Översättning: Ann-Mari Seeberg. Natur och Kultur, Stockholm 1992. 468 pp., 32 pl. - Anm.: Helene Ehriander, Abrakadabra, 1995, nr. 4, pp. 19-20; Daga Grimberg-Jensen, Nerikes Allehanda 23.10.1992; Wilhelm Fischer, Västerbottens-Kuriren 7.1.1987; Hans Holmberg, Kristianstads-Bladet 5.11.1992; Ivo Holmqvist, Jönköpings-Posten 4.11.1992; Lars Lönnroth, Svenska Dagbladet 1.3.1993; Lars Lövgren, Helsingborgs Dagblad 10.1.1993; Erik Lundberg, Hallandsposten 9.1.1993; Helmer Lång, Skånska Dagbladet 27.12.1992; Merete Mazzarella, Dagens Nyheter 11.1.1993; Bertil Palmqvist, Arbetet 24.12.1992; Thomas Polvall, Nya Wermlands-Tidningen 16.1.1986; Sven Slotter, Motala Tidning 20.10.1992; Sven Christer Swahn, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 22.10.1992; Ulf Wittrock, Upsala Nya Tidning 26.2.1993. - På dansk 1985 (nr. 1003 ovf.).
1442. Bredsdorff, Elias, H. C: Andersen. I hans: Ærkedansk. Tolv Essays fra Glænø. Danmarks Radio, København 1992. Pp. 113-26.
1443. Brostrøm, Torben, Folksagan och den moderna litteraturen eller Vad författaren gör ... Overs. af Britta Stensson. Daidalos, Göteborg 1992. Pp. 35-61. - På dansk 1987 (nr. 1142 ovf.).
1444. Buhl, Ingeborg, H. C. Andersens Æventyr i Silhouetter. I: Anne Marie Ditlevsen, m.fl. (udg.), Ingeborg Buhl 1890-1990. Poul Kristensens Forlag, Herning 1992. Pp. 69-95. - Tuschtegninger fra IB's ungdom.
1445. Christiansen, Helle, H. C. Andersen, 'Deilig', 1859. I hendes: Dansk på eventyr. Tekstanalyse og -oplevelse. OP-forlag, Gesten 1992. Pp. 42-59. - Eventyret sammenlignes med Tove Ditlevsens Det første møde; teksterne aftrykkes pp. 49-59.
« Foregående 5 nr. 1441 - 1445, året 1992 Næste 5 » top Top