Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1083 - 1087, året 1986 Næste 5 »
1083. Kindlers Literatur Lexikon im dtv, I-XIV. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1986. - Fotografisk optryk af ottebindsudgaven 1965-74. Med fortløbende paginering. Heri artikler - af Martin Dreher, Alfons Höger, Franz J. Keutler og Fritz Paul - om Ahasverus (p. 843), Billedbog uden Billeder (p. 1520), Eventyr, fortalte for Børn (pp. 3337-38), Historier (pp. 4539-40), Improvisatoren (p. 4779), I Sverrig (p. 4916), Mit Livs Eventyr (pp. 6367-68), Den nye Barselstue (pp. 6850-51), O. T. (p. 7072) og De to Baronesser (pp. 9409-10). - Cf. nr. 1210 ndf.
1084. Kristiansen, Erling, Den lille Pige med Svovlstikkerne. I hans: Fagerø og andre strejftog. Rolv Forlag, Rødovre 1986. Pp. 22-27. På svensk i: Norrköpings Tidningar 18.10.1990.
1085. Lederer, Wolfgang, The Kiss of the Snow Queen. Hans Christian Andersen and Man's Redemption by Woman. University of California Press, Berkeley / Los Angeles / London 1986. xiv, 262 pp. - Heri pp. 187-220 The Snow Queen i Jean Hersholts oversættelse (AaJ nr. 1399). - Anm.: Georgina Boyes, Folklore, Vol. 100, No. 1 (1989), p. 127; Pål Bjørby, Scandinavian Studies, 62, 1990, pp. 491-95; Heinrich Detering, Skandinavistik, 21, 1991, pp. 59-61; Betsy Hearne, Library Quarterly, 1988, jan. p. 92; Viggo Hjørnager Pedersen, Anderseniana, 1989, pp. 73-74; Janet Adam Smith, The New York Review of Books, 38:12, 27.6.1991, pp. 26 og 28-31.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/91)

1086. O. D. Ottesen og andre danske blomstermalere på H. C. Andersens tid. Museet på Sønderborg Slot, Sønderborg 1986. 24 pp. - Udstillingskatalog.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1087. Platen, Magnus von, H. C. Andersens 'Det gamle Huus' och en glömd roman. I: Hans-Peter Naumann, m.fl. (red.), Festschrift für Oskar Bandle. Zum 60. Geburtstag am 11. Januar 1986. Helbing & Lichtenhahn, Basel / Frankfurt a.M. 1986. Pp. 261-63. (Beiträge zur nordischen Philologie, 15.)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/89)

« Foregående 5 nr. 1083 - 1087, året 1986 Næste 5 » top Top